Pasaules Dabas Fonds uzsāk īstenot LVAF projektus | WWF Latvia

Pasaules Dabas Fonds uzsāk īstenot LVAF projektusPublicēts 24 aprīlis 2014   |  
Latvijas vides aizsardzības fonda logo
© LVAF logotips
Priecājamies paziņot, ka šomēnes Pasaules Dabas Fonds uzsāk īstenot 5 Latvijas vides aizsardzības fonda finansiāli atbalstītus projektus! Trīs projekti tiks īstenoti dabas parka „Pape” apkārtnē, bet divi aktualizēs mežu atbildīgu apsaimniekošanu.

Projekta „Dabas parka Pape jaunie vēstnieki” laikā Nīcas un Rucavas novada jauniešiem tiks piedāvāta iespēja iesaistīties dabas parka vides pārvaldībā. Jauniešiem plānotas informatīvas lekcijas, kā arī izglītojoši, interesanti pārgājieni dabā kopā ar vides speciālistiem. Tāpat projekta laikā taps jaunas izziņas taka. Projekta mērķis ir stiprināt jauniešu atbildību par dabas vērtību uzturēšanu.

„Palieņu pļavu apsaimniekošana DP „Pape” ir projekts, kura laikā tiks uzlabota infrastruktūra savvaļas zirgu ganībām. Savukārt projekta „Zivju resursu aizsardzība DP „Pape”” laikā Papes ezerā, pamatojoties uz Dabas aizsardzības plānu, tiks veikta ūdensaugu pļaušana. Tāpat projekta laikā tiks veikta zivju resursu aizsardzība Papes ezerā un Baltijas jūras piekrastē DP „Pape” teritorijā, veicot maluzvejniecības un nelikumību pastiprinātu kontroli.

Projekts „Iesaistīšana nekailciršu saimniekošanā, līdzdarbojoties lokālām interešu grupām”, mērķis ir veicināt lokālās sadarbības veidošanos nekailciršu pielietojumā privātajos mežos Latvijā. Projekta gaitā tiks organizēti semināri, kuros izlases ciršu saimniekošanā ieinteresētie meža īpašnieki tiks iesaistīti aktīvā diskusiju procesā, piedaloties arī dažāda profila meža darbiniekiem: izlases ciršu saimniekošanā pieredzējušiem īpašniekiem, likumdošanas aktu uzraugošām institūcijām, konsultantiem. Tāpat tiks identificēti likumdošanas un pastāvošās saimniekošanas prakses ierobežojošie un veicinošie apstākļi izlases ciršu veikšanai, kā arī, izmantojot izlases cirtē apsaimniekotos mežus, demonstrēti risinājumi kā praktiski iespējams līdzsvarot ekonomiskās, sociālās un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības mērķus.

Pasaules Dabas Fonds uzsāk arī kampaņu bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai meža apsaimniekošanā. Projekta mērķis ir pilnveidot zināšanas meža īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem, meža īpašnieku konsultantiem un ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību meža apsaimniekošanā. Neskatoties uz valsts institūciju un nevalstisko organizāciju rīcību, kas virzīta uz ilgtspējīgas mežsaimniecības attīstību privātajos mežos, joprojām privātie meži kopumā netiek apsaimniekoti ievērojot vides intereses. Kampaņas laikā notiks lekcijas dažādu Latvijas reģionu meža īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem, meža īpašnieku konsultantiem, ar meža resursu izmantošanu saistīto mācību iestāžu audzēkņiem; tiks veidoti izglītojoši informatīvie materiāli.
Latvijas vides aizsardzības fonda logo
© LVAF logotips Palielināt

komentāri

blog comments powered by Disqus