Plāns nākotnei: Kā spēcīgas stratēģijas spēs veidot ilgtspējīgu Eiropu? | WWF Latvia

Plāns nākotnei: Kā spēcīgas stratēģijas spēs veidot ilgtspējīgu Eiropu?Publicēts 28 jūnijs 2018   |  
Eiropas Savienības karogs Briselē
© Eiropas Komisija
Teju pirms 1000 dienām Eiropas Savienība kopā ar vēl 200 pasaules valstīm parakstīja vēsturisku līgumu. Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) vadībā sagatavotais līgums bija solis, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību gan pasaules ekonomikā, gan sabiedrībā. ANO “Ilgtspējīgas attīstības programma 2030” un tās 17 mērķu uzdevums ir pārveidot visu – sākot ar sabiedrības veselību, labklājību, un vidi līdz dzimuma līdztiesībai un nodarbinātībai.

1000 dienas vēlāk, Eiropas Savienība (ES) vēl jo projām nav izstrādājusi stratēģiju šo 17 mērķu sasniegšanai. Līdz šim izmaiņas ir veiktas konkrētu politiku iniciatīvās ar cerībām, ka, tiklīdz tās tiks īstenotas, tās būs līdzvērtīgas šīs programmas mērķu sasniegšanai.

Tomēr dažās jomās ir panākts ievērojams progress. Klimats un enerģētika ir viena no tām. 2015.gadā Eiropas Savienība parakstīja Parīzes klimata nolīgumu un, lai gan tās politika un centieni nav saskaņā ar līguma mērķi ierobežot temperatūras kāpumu līdz 1.5°C, tomēr jautājums lēnām virzās uz priekšu. Šī gada martā ES valstu vadītāji aicināja izveidot ilgtermiņa ES klimata stratēģiju, kas būs saskaņā ar Parīzes nolīgumu. Aprīlī septiņas ES dalībvalstis lūdza izstrādāt programmu, kas veicinātu oglekļa emisiju neitralitāti. Atbildot uz ES dalībvalstu aicinājumiem, līdz nākamā gada pavasarim Eiropas Komisija izstrādās vadlīnijas par ES klimata politikas iespējām līdz 2050.gadam, tajā skaitā arī par iespēju neitralizēt oglekļa emisijas.

Ņemot vērā klimata postījumu iespējamību un to ietekmi uz cilvēkiem un planētu, klimata politikas izstrādāšana ir būtiski nepieciešama. Šī ir iespēja Eiropas Savienībai rīkoties globālā ārkārtas situācijā, lai uzlabotu savu tēlu klimata jautājumu risināšanā un uzņemtos vadošo lomu pārejā uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu un energoefektivitāti turpmākajā nākotnē.

Lai cik stipra nebūtu ES klimata stratēģija, būs grūti sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus bez globāla atbalsta. Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka šī gada rudenī publicēs darba dokumentu, kurā atskatīsies uz ANO “Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030” un Parīzes klimata nolīgumā sasniedzamajiem mērķiem. Kā tas ir iespējams, ka gandrīz trīs gadus pēc “Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030” parakstīšanas, Eiropas Komisija vēl jo projām reaģēs uz sasniedzamo, bet vēl nav sākusi rīkoties?

Eiropas Savienība vēsturiski ir bijusi globāla līdere ilgtspējas jautājumos, bet tagad ir pienācis brīdis, lai rīkotos, jo uz spēles ir cilvēku labklājība un planētas pastāvēšana.

Par darbībām klimata jomā: Eiropas Savienība tiek aicināta paātrināt progresu saistība ar šiem jautājumiem un veidot stipru, atbilstošu un pieņemamu stratēģiju, lai samazinātu vajadzīgo emisiju daudzumu līdz 2050.gadam, atbilstoši ar Parīzes nolīgumā noteiktajiem mērķiem. Gan privātais sektors, gan pilsoniskā sabiedrība atbalsta šo mērķi.

Tikpat svarīgi ir izstrādāt visaptverošu un transformējošu stratēģiju ANO “Ilgtspējīgas attīstības programma 2030” ietvaros, kur ir īstenoti gan klimata, gan citi mērķi tajā skaitā vides un resursu aizsardzība, dzimuma līdztiesība, un ūdens kvalitāte. No tā ir atkarīga mūsu labklājība.

Tulkojums no WWF European Policy Office. Šīs ziņas orģināls tika publicēts IISD mājaslapā: http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/a-plan-for-the-future-how-strong-strategies-can-bring-a-more-sustainable-europe


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild Pasaules Dabas fonds. 
 
Eiropas Savienības karogs Briselē
© Eiropas Komisija Palielināt

komentāri

blog comments powered by Disqus