Ko mēs darām | WWF Latvia

Ko mēs darām25 gadi Latvijas dabas aizsardzībā
Gandrīz 25 gadu darbības laikā Pasaules Dabas Fonds attīstījis dabas aizsardzības programmas, kuru darbs virzīts meža, Baltijas jūras, saldūdeņu, pļavu ekosistēmu aizsardzībai un resursu ilgtspējīgai izmantošanai, kā arī sugu reintrodukcijas nodrošinājumam.

Sadarbībā ar dažādām institūcijām, nevalstiskām organizācijām un biznesa sektoru izveidotas meža apsaimniekošanas demonstrējuma teritorijas, Latvijā ievesti lielie zālēdāji - savvaļas zirgi, tauri, sumbri -, attīstīta meža sertifikācija, ierobežota nelikumīga koksnes resursu izmantošana, īstenotas lašu, Baltijas jūras, meža aizsardzības kampaņas, upju aizsardzības pasākumi pret mazo HES būvniecību, realizētas dažādas meža īpašnieku izglītības programmas, nodibināts dabas parks „Pape”, izveidota mitrzeme, lai mazinātu Baltijas jūras piesārņojumu no lauksaimniecības zemēm, utt.

Vides aizsardzības jautājumus aktualizēšanā organizācijas līdzšinējā rīcība balstīta uz līdzdalību valsts un nevalstisko institūciju koordinētā politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē.

Organizācija piedalījusies gan atsevišķu sektoru, gan plašākās publiskās diskusijās par vides aizsardzības jautājumu nozīmību (enerģijas politika, SEG emisijas, klimata pārmaiņas, atkritumu saimniecība, zaļais iepirkums u.c.), kā arī īstenojusi projektus sabiedrības apziņas veidošanai (akcijas: Zemes stunda, atbildīgs papīra patēriņš, videi draudzīgs dzīves veids, Ekoloģiskā pēda, FSC produktu izvēles u.c.). 

Pasaules Dabas Fonda misija ir veidot nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā.

Atbalsti ziedojot

  • Tavs ziedojums palīdz mums turpināt darbu.