Mežs | WWF Latvia

Mežs rel=
Divus mēnešus vecs lūša (Lynx lynx) mazulis.
© Hartmut Jungius / WWF

Problēmas Latvijas mežsaimniecībā

Mežs ir viena no plašākajām dabas ekosistēmām Latvijā. Pasaules Dabas Fonds strādā, lai panāktu, ka mežs atkal ir dzīvs un daudzveidīgs.
Dažādos laikmetos cilvēks arvien vairāk un vairāk ir pakļāvis mežu savām vajadzībām, šādi pakāpeniski veidojot to par mākslīgu, intensīvi regulētu sistēmu.
  • Latvijas mežos iztrūkst veci, liela diametra koki, liela diametra sausokņi, dobumaini koki, kritalas pietiekamā apjomā, veidotas vienādvecuma tīraudzes, nereti izzudušas dabiskās pārejas joslas starp meža un nemeža zemēm.
  • Auglīgākās zemes transformējot lauksaimniecības vajadzībām, krasi samazinājies ozolu, ošu mežaudžu īpatsvars, aktīvās mežsaimniecības rezultātā samazinājies melnalkšņu audžu īpatsvars.
  • Mežs pakāpeniski zaudē savas pašregulējošās un pašaizsardzības spējas, kas norāda, ka cilvēka intereses nesakrīt ar dabas likumiem vai arī mūsu zināšanas un griba ir par vāju, lai saglabātu dabiskās vērtības.


Nepietiek vairs tikai ar atsevišķu teritoriju, dižkoku, reto augu vai dzīvnieku sugu aizsardzību. Jāmainās meža apsaimniekošanas praksei.

Šobrīd Latvijā ir vairāk kā 50% ar mežu apklātas teritorijas, ap 450.gadu  tie bija aptuveni 80-90%, ap 1700.gadu - 60%. Vēl būtiskāks rādītājs ir meža kvalitāte - raugoties no sugu un biotopu viedokļa. Tikai vecs mežs spēj uzturēt sugas un dabisko vidi tādu, lai nodrošinātu kvalitatīvus ekosistēmus pakalpojumus. 

 

Skaties videosarunu ar Uģi Rotbergu par problēmām un risinājumiem Latvijas mežsaimniecībā

 

Kas jāzina īpašniekam par mežu?

 
	© Pasaules Dabas Fonds
Dabas daudzveidība mežā. Dabas procesi. Padomi meža saimniekam, veicot mežizstrādi un meža apsaimniekošanas darbus.

Uzzini vairāk

Kā sekmīgi strādāt, necērtot kailcirtes?

 
	© Pasaules Dabas Fonds
Pieredze Pasaules Dabas Fonda meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijās - kā strādāt ar nekailciršu metodēm, veicot izlases cirtes? 

Uzzini vairāk

Interesanti!

 
	© Pasaules Dabas Fonds
Uguns mežā - kāpēc dabai reizēm tā noder?

Uzzini vairāk

Es mīlu mežu

Daudzi dodas uz mežu atpūsties un sajusties labāk. Citi relaksējas biezoknī ar fotoaparātu rokās. Varbūt ir kāds skaists atgadījums, ko piedzīvoji mežā?  

Pastāsti par to - uzraksti, kāpēc arī Tu mīli mežu, kāpēc mežs ir nozīmīgs tieši Tev! Pasaules Dabas Fonda vietnē pdf.lv/mezs aicinām teikt labu...

Ko mēs darām?

  • Pasaules Dabas Fonds strādā, lai apturēt un novērst meža degradāciju, noplicinošu meža resursu apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijā.

    Uzzini vairāk par Meža programmu!
  •  
	© Pasaules Dabas Fonds
  •  
	© Pasaules Dabas Fonds