Mežs | WWF Latvia

Mežs rel=
Divus mēnešus vecs lūša (Lynx lynx) mazulis.
© Hartmut Jungius / WWF

Problēmas Latvijas mežsaimniecībā

Mežs ir viena no plašākajām dabas ekosistēmām Latvijā. Pasaules Dabas Fonds strādā, lai panāktu, ka mežs atkal ir dzīvs un daudzveidīgs.
Dažādos laikmetos cilvēks arvien vairāk un vairāk ir pakļāvis mežu savām vajadzībām, šādi pakāpeniski izmainot to par mākslīgu, intensīvi regulētu sistēmu.
  • Latvijas mežos iztrūkst veci, liela diametra koki, liela diametra sausokņi, kritalas, dobumaini koki, veidotas vienādvecuma tīraudzes, izzudušas dabiskās pārejas joslas starp meža un nemeža zemēm un ūdenstecēm.
  • Auglīgākās zemes transformējot lauksaimniecības vajadzībām, krasi samazinājies ozolu, ošu mežaudžu īpatsvars, aktīvās mežsaimniecības rezultātā samazinājies melnalkšņu audžu īpatsvars.
  • Mežs ir zaudējis savas pašregulējošās un pašaizsardzības spējas, kas norāda, ka cilvēka intereses nesakrīt ar dabas likumiem vai arī mūsu zināšanas un griba ir par vāju, lai saglabātu dabiskās vērtības.


Nepietiek vairs tikai ar atsevišķu teritoriju, dižkoku, atsevišķu augu vai dzīvnieku sugu aizsardzību. Jāmainās meža apsaimniekošanas praksei.

Šobrīd Latvijā ir aptuveni 45% ar mežu apklātas teritorijas, ap 450.gadu  tie bija aptuveni 80-90%, ap 1700.gadu - 60%. Vēl būtiskāks rādītājs ir meža kvalitāte - raugoties no sugu un biotopu viedokļa. Tikai sens mežs spēj uzturēt sugas un dabisko vidi tādu, lai nodrošinātu kvalitatīvus ekosistēmus pakalpojumus. 

 

Skaties videosarunu ar Uģi Rotbergu par problēmām un risinājumiem Latvijas mežsaimniecībā

 

Es mīlu mežu

Daudzi dodas uz mežu atpūsties un sajusties labāk. Citi relaksējas biezoknī ar fotoaparātu rokās. Varbūt ir kāds skaists atgadījums, ko piedzīvoji mežā?  

Pastāsti par to - uzraksti, kāpēc arī Tu mīli mežu, kāpēc mežs ir nozīmīgs tieši Tev! Jaunajā Pasaules Dabas Fonda vietnē pdf.lv/mezs aicinām teikt labu...

Risinājumi

Ko mēs darām?

  • Pasaules Dabas Fonds strādā, lai apturēt un novērst meža degradāciju, noplicinošu meža resursu apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijā.

    Uzzini vairāk par Meža programmu!
  •  
	© Pasaules Dabas Fonds
  •  
	© Pasaules Dabas Fonds