Dzīvotņu fragmentācijas ietekme uz meža dzīvnieku populācijām | WWF Latvia

Dzīvotņu fragmentācijas ietekme uz meža dzīvnieku populācijāmPublicēts 28 septembris 2015
Informatīvais materiāls "Dzīvotņu fragmentācijas ietekme uz meža dzīvnieku populācijām"
© Pasaules Dabas Fonds
Mežam raksturīgā meža vide tiek iznīcinātas dažāda lieluma kailcirtēs, savukārt kailciršu koncentrācijas viena blakus otrai rada vēl lielāku negatīvo ietekmi uz meža videi raksturīgo sugu izdzīvošanas iespējām.

Sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu Mag.biol. Ilze Priedniece un Dr.biol. Jānis Priednieks sagatavojuši dažādu valstu zinātnieku pētījumu informatīvu apkopojumu par dzīvotņu fragmentācijas (izcirtumu radītu ietekmi) iedarbību uz dzīvnieku populācijām. Galvenokārt analizēta ietekme uz putnu populācijām, jo par tiem visvairāk veikti pētījumi un putni ir labi meža telpiskās struktūras indikatori.
Informatīvais materiāls "Dzīvotņu fragmentācijas ietekme uz meža dzīvnieku populācijām"
© Pasaules Dabas Fonds Palielināt