Izlases cirte | WWF Latvia

Izlases cirtePublicēts 28 septembris 2015
Informatīvs izdevums: "Izlases cirte. Pieredze demonstrējamās teritorijās"
© Pasaules Dabas Fonds
Meža apsaimniekošana ir saimnieciskās darbības veids, kā rezultātā tiek ietekmēta meža ekosistēma, kas uz šādu cilvēka rīcību „atbild” ar dažādām dabas procesu izpausmēm. Minētā mijiedarbība turpinās nepārtraukti, un tās norises gaitā attīstās nākotnes mežs – mežs kādu šobrīd varam tikai iedomāties, bet kāds būtu izveidojams, ievērojot konkrēto dabas apstākļu noteiktās priekšrocības un ierobežojumus.

Meža apsaimniekošanā gan konkrētās situācijās, gan vispārējās nostādnēs nepārtraukti jāsaskaras ar pirmajā brīdi šķietami pretrunīgiem, bet tomēr savstarpēji saistītiem jautājumiem: zināšanas un emocijas, ciršana un saudzējoša attieksme, dabas procesi un cilvēka saimnieciskā darbība, materiālās un nemateriālās vērtības.

Mūsu izstrādātais materiāls sniedz ieskatu mežsaimniecības principos, kādus īsteno Pasaules Dabas Fonds savās demonstrējamās meža apsaimniekošanas platībās Latvijā.

Īpašumi un to apsaimniekotāji ir dažādi, bet viņu uzskati par mežu kā nozīmīgu vērtību uzkrājēju, no kura ilgākā laika periodā iegūstams būtisks labums, ir līdzīgi. Neviens nevēlas šo vērtīgo kapitālu vienkārši izniekot, bet gan izmantot tā, lai tas nestu peļņu, vienlaicīgi saglabājot mežu kā vērtību ne tikai šodienai, bet arī rītdienai. Kā tas izdarāms? Pastāvīgu un lietišķu meklējumu ceļā iegūta šāda atziņa: viens no veidiem, kā, saimniekojot mežā, saglabāt tā vērtību, ir izlases cirtes pielietošana.

Pareizi veikta izlases cirte, ne tikai pēc ietekmes pakāpes, bet arī pēc būtības, ir vidusceļš starp intensīvu meža apsaimniekošanu – kailcirti - un netraucētu meža dabiskas attīstības gaitu. 
Informatīvs izdevums: "Izlases cirte. Pieredze demonstrējamās teritorijās"
© Pasaules Dabas Fonds Palielināt