Tilapijas | WWF Latvia

Tilapijas rel=
Nīlas tilapija (Oreochromis niloticus)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Par tilapijām tiek sauktas nevis vienas zivju sugas zivis, bet gan visa zivju grupa, ko veido apmēram 100 sugas.

Veikalos visbiežāk tiek piedāvāta Nīlas tilapija (Oreochromis niloticus), zeltainā tilapija (O. aureus) un Mozambikas tilapija (O. mossambicus).

Tilapijas ir lielas, ātri augošas un ļoti garšīgas zivis. Tās kopā ar karpām un lašiem veido gada produkcijas pirmo trijnieku pasaulē. Tilapiju izcelsme meklējama Āfrikā, saimniecībās tās tiek audzētas jau vairāk nekā 3000 gadu.

Tās dzīvo saldūdenī vai iesāļā ūdenī un ir visēdājas.
 

AUDZĒŠANA

Tilapijas tiek audzētas Āfrikā un Āzijas tālajos austrumos, tiecoties apmierināt vietējo un strauji augošo ārzemju tirgu.

Tropiskos apstākļos šo zivju audzēšana ir diezgan vienkārša, bet, audzējot bargākos apstākļos, ūdens ir jāsilda, un šim nolūkam nereti tiek izmantots arī rūpnieciski ražots siltums.

Dabā mītošu tilapiju zveja šobrīd vairs nav ienesīga, tāpēc tās visbiežāk tiek audzētas mazās zivsaimniecībās, kurās tiek izmantoti augšanas hormoni un antibiotikas. Lai saglabātu zemas zivju audzēšanas izmaksas, tilapijas vaisliniekus reti pavairo saimniecībās, tos visbiežāk nozvejo dabiskajās ūdenstilpēs.

REKOMENDĀCIJA

Tilapiju audzēšana saimniecībās ar slēgtām sistēmām vidi ietekmē daudz mazāk. Droši izvēlieties ar ekomarķējumu apzīmētas tilapijas un to produktus!

 

REKOMENDĀCIJA

Izvairieties iegādāties Dienvidaustrumāzijā (FAO 05. rajons) zivju sprostos vai ūdenskrātuvēs audzētas tilapijas, jo šie audzēšanas veidi nodara kaitējumu vietējai faunai, palielinot ūdens piesārņojumu, bojājot dzīvotnes un izplatot slimības un parazītus.