Zobenzivs | WWF Latvia

Zobenzivs rel=
Zobenzivs (Xiphias gladius) mirusi zvejas tīklā. Tīkls izlikts zilspuru tunzivju zvejai. Zobenzivs noķerta nejauši (piezveja). San Pietro, Itālija.
© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF
Lat. Xiphias gladius
De. Schwertfisch
En. Swordfish

Zvejas veids: Zveja ar āķu jedām.

Zobenzivis mēro lielus attālumus, lai nārstotu un nārsta laikā veido barus – tas norāda, ka suga ir viegli pāzvejojama (zvejniecības piepūle ir liela). Zobenzivju savvaļas resursi visā pasaulē ir pārzvejoti līdz to bioloģiskajai robežai.

Ietekme uz vidi

Tīklos bieži vien nonāk arī jūras bruņurupuči, putni un zīdītāji, haizivis un citas zivju sugas, no kurām daudzas jau ir apdraudēto sugu vidū.

Pārvaldība

Ārpus reģioniem, kuros ir spēkā kādas valsts likumi (t.s., tāljūrā), par zvejniecības kontroli ir atbildīgas zvejniecības organizācijas, kuras savus noteikumus reti kad var īstenot. Tādējādi pārvaldība ir neefektīva vai daļēji efektīva.
 
REKOMENDĀCIJA
Zobenzivs, kas sertificēta atbilstoši  MSC standartam.

REKOMENDĀCIJA
Zobenzivs, kas zvejota ar āķu jedām un driftertīkliem.