Sadarbība ar uzņēmumiem | WWF Latvia

Sadarbība ar uzņēmumiemKā uzņēmumi var atbalstīt Pasaules Dabas Fondu?

 

Ilgtermiņa partnerattiecības

Ilgtermiņa partnerattiecības ir augstākā sadarbības forma ar vislielākajiem ieguvumiem abām pusēm. Pēc savstarpējas vienošanās to var noteikt arī kā ekskluzīvu sadarbību.

Uzņēmums regulāri, vairāku gadu garumā atbalsta Pasaules Dabas Fonda pastāvēšanu ar “nemarķētu” ziedojumu, kas ļauj nodrošināt Pasaules Dabas Fonda pastāvēšanu un tālāku attīstību Latvijā. Papildus nemarķētam ziedojumam uzņēmums sniedz atbalsta finansējumu, kas paredzēts abpusēji izdevīgām kampaņām, mērķa akcijām, vai arī tiek izlietots konkrētām darbībām kādā no Pasaules Dabas Fonda dabas aizsardzības programmām.

Atbilstoši uzņēmuma darbības sfērai tiek attīstītas individuālas sadarbības formas, piemēram, balstītas uz ziedojuma lieluma un tirdzniecības apjoma pozitīvu korelāciju.


Programmu sponsorēšana

Abpusēji vienojoties, uzņēmums atbalsta īpašu Pasaules Dabas Fonda ilgtermiņa (1-3 gadi) projektu, piemēram, atbildīgas meža resursu izmantošanas, Baltijas jūras aizsardzības, vides izglītības, lielo zālēdāju populāciju atjaunošanas un citās jomās.

Mērķa akciju, kampaņu sponsorēšana

Abpusēji vienojoties, uzņēmums atbalsta īstermiņa akcijas, kampaņas sabiedriskās apziņas veidošanā par dažādām tēmām, piemēram, meža dienas, ekoloģiskās pēdas nospieduma un piesārņojuma samazināšana, klimata izmaiņu kampaņas u.c.

Ziedojumi “graudā” 

Uzņēmums ziedo produktus vai pakalpojumus, tā palīdzot Pasaules Dabas Fondam samazināt ikdienas veicamo darbu izmaksas.

Pasaules Dabas Fonds strādā, lai veidotu nākotni, kurā cilvēks un daba dzīvo harmonijā. Mēs varam to paveikt.

Mēs sakām paldies visiem atbalstītājiem un patiesi novērtējam Jūsu atbalstu dabas aizsardzībai.

Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors

Nodokļu atlaide ziedotājiem

Pasaules Dabas Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Saskaņā ar likuma „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.1 pantu uzņēmuma ienākuma nodokli samazina par 85% no summas, kas ziedota nodibinājumam Pasaules Dabas Fonds.

Sadarbības partneri

  •  
	© Stora Enso
  •  
	© Microsoft
  •  
	© Antalis
  •  
	© Loze un partneri