Mums nepieciešama Tava palīdzība! | WWF Latvia

Mums nepieciešama Tava palīdzība!Publicēts 08 janvāris 2016
"Latvija zaļākā valsts pasaulē”? Mēs dzīvojam tā, it kā mums būtu 2 planētas Zeme. Bioloģiskā daudzveidība Latvijā sarūk – ik gadu tiek nocirsti bioloģiski augstvērtīgi meži. Baltijas jūra ir kritiskā stāvoklī, eitrofikācija un mirušās zonas stiepjas plašās teritorijās. Daudzas lašupes joprojām nosprosto mazie HES.

Mēs varam labāk! Pasaules Dabas Fonds strādā, lai samazinātu dabas resursu degradāciju un veidotu nākotni, kurā cilvēki un daba dzīvo harmonijā.

Bet mums nepieciešama Tava palīdzība.


Pagājušajā gadā esam aktīvi darbojušies, lai aizstāvētu dabas intereses – ministrijās, Saeimā, medijos. Esam organizējuši apmācības, sagatavojuši izglītības materiālus un tikušies ar uzņēmumiem. Lai turpinātu strādāt un Latvija patiesi varētu lepoties ar zaļu, tīru vidi nākotnē, mums nepieciešama Tava palīdzība!

Ziedo, zvanot 90006181

(maksa par zvanu 1,42 €)

vai pārskaitot Ziedojumu kontā:
LV83UNLA0050002304077
Pasaules Dabas Fonds
Reģ.nr. 40008067839

PS Pēc „Zaļāko valstu” pētījuma datiem (EPI index), starp citu, šobrīd esam 40 vietā.