Unikāla tiešraide no meža ar PDF ekspertiem | WWF Latvia

Unikāla tiešraide no meža ar PDF ekspertiemPublicēts 13 oktobris 2015
Pasaules Dabas Fonda logo
© Pasaules Dabas Fonds

Trešdien, 14.oktobrī, plkst. 9:07 LR1 raidījums Kā labāk dzīvot viesosies Pasaules Dabas Fonda (PDF) demonstrējumu saimniecības “Kalna Gavieši”, kuras laikā tiešraidē mežu īpašnieki un  PDF eksperti runās par meža apsaimniekošanu, kas ļauj saglabāt līdzsvaru starp dabas procesiem un cilvēka saimniecisko darbību, ieguvumiem, ko nes šāda apsaimniekošana, kā arī sniegs praktiskus padomus.

Mežsaimniecība ir viena no ienesīgākajām nozarēm Latvijā un arvien pieaug arī to īpašnieku skaits, kas nevēlas ātru peļņu, bet regulārus ienākumus no sava meža, saglabājot īpašuma vērtību. PDF demonstrējumu teritorijas praksē uzskatāmi parāda, kā tiek īstenotas izlases cirtes un kopšanas cirtes, jo teritoriju īpašnieki apsaimnieko mežu, neizjaucot tā iekšējo līdzsvaru un izvēloties nociršanai atsevišķus kokus, koku grupas.

Īpašumi un šo teritoriju apsaimniekotāji ir dažādi, bet viņu uzskati par mežu kā nozīmīgu vērtību (koksni, tūrismu, medības, ogas, sēnes, estētisko un ētiskos apsvērumu u.c.)  uzkrājēju ir līdzīgi. PDF  meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas izveidotas dažādās Latvijas vietās – Amatas, Smiltenes, Neretas, Rucavas, Salacgrīvas novados. Šobrīd aktīvāka semināru un pieredzes apmaiņu braucienu organizēšana notiek 3 saimniecībās – “Kalna Gaviešos” Skujenes pagastā, “Lejas Kleperos”. Demonstrāciju teritorijās meža apsaimniekošanas paraugobjekti veidoti dažādos meža tipos, dažādu vecuma un sugu sastāva audzēs, šādi dodot iespēju, katram teritorijas apmeklētājam izvēlēties savām interesēm atbilstošāko.

PDF demonstrāciju teritorijās sadarbībā ar īpašniekiem organizē seminārus meža īpašniekiem, meža darbu veicējiem, nozares uzņēmumu un valsts institūciju pārstāvjiem, studentiem, citiem interesentiem par dabas aizsardzības aktualitātēm meža apsaimniekošanā, nekailciršu mežsaimniecības pielietojumu u.c. aktualitātēm. Demonstrējumu saimniecības ļauj izprast arī finansiālos ieguvumus, pierādot, ka nenocērtot mežu uzreiz, to var izmantot pakāpeniski un ilgi, nenonākot tik krasos konfliktos ar dabas vajadzībām.  Saimniecības apmeklējuši arī Lietuvas, Igaunijas, Bulgārijas, Rumānijas, Zviedrijas, Francijas, Somijas, ASV un citu valstu meža un vides sektora speciālisti, meža īpašnieki un studenti.

Katru gadu PDF rudens periodā organizē arī demonstrējumu teritoriju Atvērto dienu pasākumus – seminārus, kuros visi interesenti aicināti piedalīties gan seminārā teorētiskajā daļā, gan doties mežā īpašnieka pavadībā izvērtēt šādas mežsaimniecības prakses rezultātus, dalīties pieredzē un analizēt kļūdas un pozitīvo veikumu. Šogad plānoti pasākumi oktobra beigās un novembra sākumā.

Sīkāka informācija par demonstrējumu teritorijām un paraugobjektiem, plānotiem pasākumiem pieejama Pasaules Dabas Fonda mājas lapā www.pdf.lv .

Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā

Pasaules Dabas Fonda logo
© Pasaules Dabas Fonds Palielināt