Uzsāk biotopu atjaunošanas darbus Papes ezerā | WWF Latvia

Uzsāk biotopu atjaunošanas darbus Papes ezerāPublicēts 05 janvāris 2015
Niedru pļāvējs TRUXOR Papes ezerā. Biotopu atjaunošana projekta COASTLAKE laikā.
© Pasaules Dabas Fonds

22. decembrī notika projekta COASTLAKE prezentācija, kuras laikā klātesošie tika iepazīstināti ar Papes ezera dabas vērtībām un projektā plānotajiem ezera biotopu apsaimniekošanas pasākumiem (2015-2017).

Par pasākuma norisi stāsta Pasaules Dabas Fonda lauku attīstības programmas Ints Mednis: „Prezentācijas laikā iepazīstinājām apmeklētājus ar jau padarītajiem un turpmākajiem darbiem. Šobrīd, pateicoties laika apstākļiem, mēs varam appļaut vietas, kurās mēs plānojam veikt rakšanas darbus vasarā. Kopumā appļaujamās platības būs 320 hektāru.”

Dabas parka „Pape” apmeklētājiem bija iespēja vērot niedru pļāvēja TRUXOR darbību, kas tiks izmantots ezera biotopu apsaimniekošanai. „TRUXOR niedru pļāvējs ir ļoti jaudīgs. Ar tā palīdzību tiks sagatavotas salas gājputnu ligzdošanai," sacīja dabas parka „Pape” ūdens resursu uzraudzības inspektors Sergejs Larins.


Pasākuma laikā tika prezentēta arī jaunā dabas parka „Pape” mājas lapa, kurā ir izstrādāta karte ar parkā izvietotajiem apskates objektiem un to apraksti. Ne tikai Papes ezerā tiks veikta biotopu apsaimniekošana, apmeklētāji tika iepazīstināti arī ar plānotajiem pasākumiem Engures ezerā.

Projekta uzdevums ir veicināt izpratni par piekrastes mitrāju ekoloģisko, ekonomisko un sociālo vērtību, skaidrojot ekosistēmu funkcijas un pakalpojumus, kā arī veicināt no mitrājiem atkarīgo sugu (piemēram, lielā dumpja) aizsardzību.

Projektu COASTLAKE finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.

Niedru pļāvējs TRUXOR Papes ezerā. Biotopu atjaunošana projekta COASTLAKE laikā.
© Pasaules Dabas Fonds Palielināt