Notiks projekta COASTLAKE pasākums | WWF Latvia

Notiks projekta COASTLAKE pasākumsPublicēts 17 decembris 2014
Papes ezers Dabas parkā "Pape"
© Gaston Lacombe
Pirmdien, 22. decembrī Papes ciema Fišerejā “Dzintarvējos” notiks projekta LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE “Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” pasākums, kura laikā tiks demonstrēts, kā tiks atjaunoti Papes ezera biotopi.

Dabas parks “Pape” – Nīcas un Rucavas novadā – ir ļoti īpaša teritorija gan Latvijas, gan Eiropas mērogā. Dabas parkā atrodas unikālas dabas ekosistēmas, skaistas ainavas un interesantas apskates vietas. Papes ezers ir mājvieta arī Lielajam dumpim – aizsargājamam niedrāju putnam, kuru ir redzējis tikai retais.

Pirmdien notiks Projekta COASTLAKE prezentācija, kuras laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar Papes ezera dabas vērtībām un projektā plānotajiem ezera biotopu apsaimniekošanas pasākumiem (2015-2017). Tāpat tiks prezentēta dabas parka “Pape” jaunā interneta mājas lapa un mobilā aplikācija, kā arī sniegta informācija par plānotajiem sabiedrības informēšanas pasākumiem. Pasākumā tiks sniegta informācija arī par Engures ezera biotopu apsaimniekošanas pasākumiem (2015-2017).

Interesantākais klātesošajiem būs niedru pļāvēja TRUXOR praktiska demonstrēšana, kas tiks izmantots ezera biotopu apsaimniekošanai.

Vairāk informācijas: Ints Mednis mob. 29224331 vai rakstot uz e-pastu: imednis@pdf.lv

Pasaules Dabas Fonds kā projekta partneris īsteno projektu COASTLAKE – “Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”, lai uzturētu un atjaunotu dabas daudzveidību Papes ezerā. Projekta uzdevums ir veicināt izpratni par piekrastes mitrāju ekoloģisko, ekonomisko un sociālo vērtību, skaidrojot ekosistēmu funkcijas un pakalpojumus, kā arī veicināt no mitrājiem atkarīgo sugu (piemēram, lielā dumpja) aizsardzību.
Projektu COASTLAKE finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.

Vairāk par projektu COASTLAKE.
Papes ezers Dabas parkā "Pape"
© Gaston Lacombe Palielināt