Dabas aizsardzības NVO viedoklis par kontrolēto dedzināšanu | WWF Latvia

Dabas aizsardzības NVO viedoklis par kontrolēto dedzināšanuPublicēts 09 septembris 2014
Mežs atjaunojies pēc kontrolētās dedzināšanas Mežolē
© Pasaules Dabas Fonds
„Atsevišķos, no traucējumiem atkarīgos meža biotopos, kontrolēta dedzināšana ir viens no efektīvākajiem biotehniskajiem pasākumiem iegūstamā rezultāta, laika un resursu aspektā, kur to pieļauj vieta un drošība,” norāda profesionālās dabas NVO vadītāji.

Vienlaicīgi norādām, ka līdz šim Latvijā nav īstenota vienota un ekoloģiski pamatota no traucējumiem un aktīvas apsaimniekošanas atkarīgo meža biotopu ilgtermiņa aizsardzība, kā rezultātā valsts mērogā būtiski samazinājušās vairāku no traucējumiem atkarīgu meža biotopu platības un kvalitāte (Article 17 of the Habitats Directive, Conservation status of habitats and species of Community interest (2007-2012) skat.šeit).

Atbalstām zinātniski pamatotu, dabas aizsardzības speciālistu izmantotu biotopu apsaimniekošanas pasākumu integrēšanu Latvijas dabas aizsardzībā, to paplašinot, atbilstoši dabas aizsardzības nozares attīstībai. Vienlaicīgi saprotot organizētas un secīgas izglītošanas, informēšanas un skaidrošanas nozīmi gan dabas aizsardzības nozarē strādājošo vidū, gan visās sabiedrības grupās…” norāda organizāciju vadītāji.

Ar vēstules saturu iespējams iepazīties šeit.

Lasi arī:
Zinātnieku viedoklis par kontrolēto dedzināšanu.
Pasaules Dabas Fonda pieredze.
 
Mežs atjaunojies pēc kontrolētās dedzināšanas Mežolē
© Pasaules Dabas Fonds Palielināt