Dabas parkā “Pape" norit pļavu biotopu uzturēšanas darbi | WWF Latvia

Dabas parkā “Pape" norit pļavu biotopu uzturēšanas darbiPublicēts 26 jūlijs 2016
Savvaļas zirgi dabas parkā "Pape"
© Gaston Lacombe
Jūnijā Pasaules Dabas Fonds dabas parkā “Pape” ir uzsācis projektu “Palieņu pļavu apsaimniekošana DP “Pape”“, kura laikā tiks veikta lielo zālēdāju aploku izbūve aptuveni 5 km garumā un palieņu pļavu atjaunošanu 6 ha platībā.

Projekta mērķi ietver Papes ezera piekrastes palieņu pļavu apsaimniekošanu, kas saistīti ar ES prioritāro pļavu biotopu (atmatu, zilganās seslērijas un molīniju pļavas) aizsardzību un apsaimniekošanu. Projekta ieviešana sekmēs arī iespējamo starptautiski apdraudētas putnu sugas – grīšļu ķauķa Acrocephalus paludicola – ligzdošanas un barošanās biotopu saglabāšanu un uzturēšanu Papes ezera apkārtnē. Projekts tiks īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un uzņēmumu atbalstu.

Ints Mednis, Pasaules Dabas Fonda Lauku attīstības programmas vadītājs, stāsta: “Mūsu darbs ir vērsts uz bioloģiski augstvērtīgu pļavu saglabāšanu un atjaunošanu un dabas procesu uzturēšanu kopumā ezera piekrastē, ļaujot ganīties lielajiem zālēdājiem – savvaļas zirgiem un taurgovīm. Piekrastes zemes īpašnieku izvēles un zemes lietojuma maiņa mums liek mainīt lielo zālēdāju ganību teritorijas. Šogad plānoti lielākie aploku atjaunošanas darbi pēdējo 5 - 7 gadu laikā, tajā skaitā apdraudētās putnu sugas grīšļu ķauķa ligzdošanas un barošanās biotopā”.

Dabas parks "Pape" ir viena no Latvijas Natura 2000 teritorijām jeb Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām. Dabas parku šķērso Baltās - Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Pavisam dabas parkā reģistrētas vairāk nekā 278 putnu sugas, no tām 158 sugas ligzdojošas. Parkā konstatēti 2 augu, 84 putnu un 19 citu dzīvnieku grupu aizsargājamas sugas. Nidas purva ekosistēma un Papes ezers ir Starptautiskas nozīmes mitrājs. Dabas parka teritorijā novērojama liela biotopu dažādība, līdzšinējos pētījumos konstatējot 22 Eiropas nozīmes aizsargājamos biotopus. ES nozīmes aizsargājamie biotopi aizņem 52 % no dabas parka iekšzemes teritorijas.

Uzzini vairāk par dabas parku “Pape” jaunajā mājas lapā.
Savvaļas zirgi dabas parkā "Pape"
© Gaston Lacombe Palielināt