Lielie zālēdāji ir efektīvs risinājums pļavu uzturēšanai | WWF Latvia

Lielie zālēdāji ir efektīvs risinājums pļavu uzturēšanaiPublicēts 23 janvāris 2017
Savvaļas zirgs Papes dabas parkā.
© Gaston Lacombe
Gada sākumā noslēdzies Pasaules Dabas Fonda projekts “Palieņu pļavu apsaimniekošana DP "Pape” ".

Projekta laikā veikta palieņu pļavu atjaunošanu 6 ha platībā un atjaunoti aploki lielajiem zālēdājiem - savvaļas zirgiem un tauriem, 5km garumā.  Projekta mērķis ir uzturēt bioloģiski augstvērtīgās palieņu pļavas un biotopus ezera piekrastē, kur aptuveni 300ha platībā uzturas vairāk kā 150 savvaļas zirgi un taurgovis. Projekts īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un uzņēmumu atbalstu.

Lielie zālēdāji ir efektīvākais risinājums šo pļavu uzturēšanai, jo periodiskā mozaīkveida teritoriju applūšana, ciņainums un akmeņi neatļauj šo platību appļaušanu veģetācijas sezonā, turklāt zirgi un taurgovis arī nograuž krūmus, niedru atvases, samazinot to izplatību.

Ints Mednis, Pasaules Dabas Fonda Lauku attīstības programmas vadītājs, stāsta: “Savvaļas zirgi, taurgovis palīdz uzturēt augstvērtīgos pļavu biotopus un ir svarīgs dabisks process atklātās ainavas saglābšanā un uzturēšanā. Dabiskā ganīšana ir viens no videi visdraudzīgākajiem pļavu apsaimniekošanas paņēmieniem. Projekta laikā no krūmājiem esam atbrīvojuši arī 6ha teritoriju, kuras turpmākajā uzturēšanā mums palīdzēs lielie zālēdāji. Paveiktie darbi palīdzēs arī starptautiski apdraudētas putnu sugas grīšļu ķauķa (Acrocephalus paludicola) ligzdošanas un barošanās biotopu uzturēšanai ezera piekrastes pļavās”.

Dabas parks "Pape" ir viena no Latvijas Natura 2000 teritorijām jeb Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām. Dabas parku šķērso Baltās - Baltijas jūras putnu migrācijas ceļš. Pavisam dabas parkā reģistrētas vairāk nekā 278 putnu sugas, no tām 158 sugas ligzdojošas. Parkā konstatēti 2 augu, 84 putnu un 19 citu dzīvnieku grupu aizsargājamas sugas. Nidas purva ekosistēma un Papes ezers ir Starptautiskas nozīmes mitrājs. Dabas parka teritorijā novērojama liela biotopu dažādība, līdzšinējos pētījumos konstatējot 22 Eiropas nozīmes aizsargājamos biotopus. ES nozīmes aizsargājamie biotopi aizņem 52 % no dabas parka iekšzemes teritorijas.

Uzzini vairāk par dabas parku “Pape” jaunajā mājas lapā http://www.pdf-pape.lv/lv/.
Savvaļas zirgs Papes dabas parkā.
© Gaston Lacombe Palielināt