PDF, lemjot par zivju kvotām, aicina valdību balstīties uz zinātnieku ieteikumiem | WWF Latvia

PDF, lemjot par zivju kvotām, aicina valdību balstīties uz zinātnieku ieteikumiemPublicēts 04 septembris 2018   |  
Heku zveja Čīlē
© © Meridith Kohut / WWF-US
Latvijas valdībai tuvākajā laikā būs jāpieņem lēmums par zivju kvotām Baltijas jūrā, lai vēlāk, oktobrī, to aizstāvētu Luksemburgā, kur plānota Eiropas ministru tikšanās. Valdības pieeja zivju resursiem ir jāmaina, lai saglabātu atsevišķas sugas arī nākotnē.

PDF ir nosūtījis Zemkopības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Ekonomikas ministrijām rekomendācijas saistībā ar Baltijas jūras zvejas iespējām. Jāprognozē, ka vislielākās diskusijas Latvijā varētu izraisīt jautājums par nozvejas kvotām Baltijas jūras mencām. Tā kā menca Baltijas jūrā ir pārzvejota un vides apstākļu radītā stresa dēļ tā vairojas aizvien jaunāka, populācija kopumā nespēj atjaunoties un mencas vairs nesasniedz savu maksimālo lielumu. Tāpēc PDF aicina būtiski ierobežot mencu zveju Baltijas jūrā un ikdienas patēriņā dot priekšroku mencām, kas nozvejotas Ziemeļu vai Barenca jūrā. Tur šo zivju populācija nav apdraudēta.

Rekomendācijas Pasaules Dabas Fonds (WWF) ir izstrādājis sadarbībā ar tādām Eiropas vides organizācijām kā  Coalition Clean Baltic,  European Anglers Alliance, Finnish Association for Nature Conservation, Fisheries Secretariat, Oceana, Our Fish, Pew Charitable Trusts un Seas At Risk. Līdzīgas vēstules savām nacionālajām valdībām nosūtījušas arī vides organizācijas citur Eiropā.
 
Eiropas vides organizāciju būtiskākās rekomendācijas nacionālajām valdībām ir šādas:
 - Kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) noteikšana nedrīkst pārsniegt zinātniski ieteicamo līmeni, kas ir balstīts uz maksimāli ilgtspējīgu nozveju zivju krājumiem, kuriem šie atskaites punkti ir pieejami.
 - Sugām, kurām maksimāli ilgtspējīgas nozvejas atskaites punkti nav pieejami, ir jāievēro piesardzības pieeja un šo zivju nozveja nedrīkst pārsniegt Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) rekomendēto daudzumu.
 - Nosakot KPN, ņemt vērā labākos pieejamos ICES zinātniskos ieteikumus.
 - Nosakot KPN, ņemt vērā, lai tā nepārsniegtu maksimāli ilgtspējīgas nozvejas apjomu (FMSY), kas minēts Baltijas jūras daudzgadu plāna 1.pielikumā.
 - Noteikt KPN saskaņā ar maksimāli ilgtspējīgas nozvejas pieeju, sekojot ICES maksimāli ilgtspējīgas nozvejas ieteikumiem, kad nārstojošu zivju biomasas apjoms ir zem nepieciešamā atsauces punkta (MSY Btrigger).
 - Nosakot KPN, ņemt vērā īstenošanas trūkumu attiecībā uz izkraušanas pienākumu.
 - Nodrošināt, ka KPN ir ievērota un tiek palielināta izkraušanas pienākuma uzraudzība un kontrole.
 - Izmantot izkraušanas pienākumu, lai sekmētu labo praksi zivsaimniecības nozarē.


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild Pasaules Dabas fonds. 
 
Heku zveja Čīlē
© © Meridith Kohut / WWF-US Palielināt

komentāri

blog comments powered by Disqus