What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Pārtikas atkritumi līdz 2030. gadam jāsamazina uz pusi

Šodien, 29. septembrī, tiek atzīmēta pirmā Starptautiskā pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes diena (International Day of Awareness of Food Loss and Waste), kuras mērķis ir stiprināt centienus samazināt izaudzētās un saražotās pārtikas apjomu, kas netiek izmantota uzturā.

Šodien, 29. septembrī, tiek atzīmēta pirmā Starptautiskā pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu izpratnes diena (International Day of Awareness of Food Loss and Waste), kuras mērķis ir stiprināt centienus samazināt izaudzētās un saražotās pārtikas apjomu, kas netiek izmantota uzturā. Vēršot uzmanību uz pārtikas sistēmas noplicinošo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un klimatu, WWF (World Wildlife Found for Nature) un WRAP (The Waste and Resources Action Programme) šovasar publicējuši ziņojumu “Pārtikas zudumu un pārtikas atkritumu samazināšana uz pusi līdz 2030. gadam ES: galvenie soļi progresa veicināšanai”, kurā tiek analizētas ES rīcības pārtikas atkritumu jomā

Pārtikas izšķiešana ES ekonomikai izmaksā aptuveni 143 miljardus eiro gadā, un tie rada 15% no visām siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām, kas saistāmas ar pārtikas piegādes ķēdi. Stratēģijas “No lauka līdz galdam” (From farm to fork) būtiska sastāvdaļa ir pēc iespējas plašāk novērst pārtikas zudumus un izšķērdēšanu, kas ir steidzams un neaizstājams solis ceļā uz ilgtspējīgāku pārtiku. Savukārt pārtikas atkritumu ziņojumā tiek analizēts ES progress pārtikas atkritumu jomā.

Ziņojuma ietvaros valdībām, uzņēmējiem, pētniekiem un NVO tiek sniegti arī skaidri norādījumi, kā sasniegt šo mērķi. Lai arī pēdējo gadu laikā  ES ir veikusi svarīgus pasākumus pārtikas atkritumu problēmas risināšanai un Komisija turpinās darbu stratēģijas “No lauka līdz galdam” ietvaros, ziņojumā tiek norādīts, ka progress pārtikas atkritumu jautājumu risināšanā joprojām ir pārāk lēns.
 
Pārtikas atkritumu ziņojumā iekļautie galvenie rīcības virzieni:  
 
Mērījumi. Nodrošināt nemainīgu un stingru pārtikas zudumu un atkritumu mērīšanu visās ES dalībvalstīs, lai iegūtu uzticamus datus pārtikas atkritumu līmeņa izvērtēšanai.
Mērķi. Veicināt dalībvalstu rīcības pārtikas atkritumu samazināšani ar mērķi uz pusi samazināt pārtikas zudumus un atkritumus no lauka līdz galdam un mājsaimniecībās. 
Uzņēmumi. Korporatīvās pārvaldības praksē, noteikta lieluma uzņēmumiem rosināt mērīt un ziņot par sava uzņēmuma pārtikas atkritumu rādītājiem.
Lauksaimniecība. Cieši sadarboties ar dalībvalstīm un sniegt  ieteikumus, lai kopējās lauksaimniecības politikas līdzekļi tiktu piešķirti pārtikas atkritumu novēršanai saimniecībās un pārtikas agrīnās apstrādes stadijās.
Atbalsts inovācijām. Sniegt finansiālu atbalstu pētījumiem un inovācijām, īpašu uzmanību pievēršot pārtikas atkritumu pārveidei pārstrādātā pārtikā, dzīvnieku barībā, ķīmiskās vielās vai citos materiālos.
 
Vairāk informācijas – Elīna Pekšēna, epeksena@pdf.lv“Pārtikas atkritumi līdz 2030.gadam jāsamazina uz pusi” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par “Pārtikas atkritumi līdz 2030.gadam jāsamazina uz pusi” saturu atbild nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu