What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

ANO Ģenerālajā asamblejā pasaules līderi apņemas apturēt dabas izzušanu līdz 2030. gadam

Valstu un valdību vadītāji no vairāk nekā 70 valstīm, tai skaitā Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, ANO Ģenerālā asamblejā, kas norisinājās no 15. līdz 30. septembrim, ir pauduši “Līderu solījumu dabai” (Leaders’ Pledge for Nature), apņemoties līdz 2030. gadam apturēt dabas daudzveidības izzušanu.

Valstu un valdību vadītāji no vairāk nekā 70 valstīm, tai skaitā Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, ANO Ģenerālā asamblejā, kas norisinājās no 15. līdz 30. septembrim, ir pauduši “Līderu solījumu dabai” (Leaders’ Pledge for Nature), apņemoties līdz 2030. gadam apturēt dabas daudzveidības izzušanu.

“Pievienošanās Līderu solījumam dabai “Leader’s Pledge for Nature” apliecina Valsts prezidenta pārliecību, ka dabas aizsardzība ir viens no ilgtspējības centrālajiem elementiem, uz kura nākotnē jābalstās arī mūsu ekonomiskajai izaugsmei,” saka Valsts prezidenta padomniece saziņai ar sabiedrību Aiva Rozenberga.

“Līderu solījums dabai”, ko WWF ar partneriem prezentēja īpašā ANO Ģenerālās asamblejas sesijā “Līderu pasākums dabai un cilvēkiem”, ir tieša atbilde uz savstarpēji saistītajām veselības, klimata un bioloģiskās daudzveidības krīzēm un nepieciešamība nekavējoties rīkoties globāli, lai uzlabotu mūsu attiecības ar dabu. Solījumā pasaules līderi apņemās nākamo desmit gadu laikā veikt steidzamas darbības kā daļu no ANO Rīcības desmitgades, lai sasniegtu Ilgtspējīgas attīstības mērķus.“Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās krīze ir steidzami jāaptur ar konkrētu atbildību un darbību saturu katrā valstī un kopējam rīcībām starptautiskā mērogā. Daba ir dzīvības atbalsta sistēma, pie tam ar milzīgu izmaksu pieaugumu, pasliktinoties tās stāvoklim. To noplicinot, pastiprinām nabadzību un nevienlīdzību, palielinām turpmāko zoonožu pandēmiju risku un veicinām klimata pārmaiņas,” uzsver Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis.

Solījums tika pausts divas dienas pirms ANO Bioloģiskās daudzveidības samita, nodrošinot vienotu vēstījumu, ka globāli jāpastiprina ambīcijas apturēt un novērst dabas izzušanu un klimata pārmaiņas cilvēku un dabas labā. Vairāk nekā 116 valstu un valdību vadītāji izteica velmi uzstāties šajā samitā, atzīmējot to kā vēsturisku bioloģiskās daudzveidības brīdi. Vairākas valstis Bioloģiskās daudzveidības samitā norādījuši uz rīcības trūkumu pēdējā desmitgadē un nākušas klajā ar saistībām.

Pēdējā gada laikā virkne nozīmīgu ziņojumu ir pievērsuši pasaules uzmanību bioloģiskās daudzveidības krīzei. Pašlaik daba pasaulē samazinās vēl nebijušā ātrumā. WWF Dzīvās planētas ziņojums, kas tika izdots šā mēneša sākumā, atklāja, ka dzīvnieku populācijas visā pasaulē kopš 1970. gada samazinājušās par 68% pašreizējo ražošanas procesu un patēriņa dēļ. Savukārt ANO 5. pārskats par bioloģisko daudzveidību pasaulē, kas iznāca septembrī, atklāj: neviens no 2010. gadā izvirzītajiem Aichi jeb dabas daudzveidības saglabāšanas mērķiem līdz to sasniegšanas termiņam (2020. gadam) nav pilnībā izpildīts.
 
“Līderu solījuma dabai” galvenie solījumi
Uzsākt steidzamu rīcību, lai līdz 2030. gadam novērstu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos ilgtspējīgas attīstības nolūkā; tostarp:
1. Globāla bioloģiskās daudzveidības satvara izstrāde un tā pilnīga ieviešana pēc 2020. gada, kas nākamgad jāpieņem ANO Bioloģiskās daudzveidības konvencijas pušu sanāksmē Kunmingā, Ķīnā;
2. Pāreja uz ilgtspējīgiem ražošanas un patēriņa modeļiem un ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, kas apmierina cilvēku vajadzības un veidotas atbilstoši resursu iespējam un vide nosacījumiem;
3. Ilgtspējīga ūdeņu ekosistēmu pārvaldība, piesārņojuma samazināšana uz sauszemes un gaisā, ieskaitot plastmasas atkritumu likvidēšanu okeānos;
4. Ieguldījumi bioloģiskajā daudzveidībā un dabā balstītos risinājumos, kā arī kaitīgo ieguldījumu novēršana un pārorientēšana – finanšu plūsmu saskaņošana ar vides saistībām un Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai sasniegtu cilvēku labklājību un aizsargātu planētu.


“ANO Ģenerālajā asamblejā pasaules līderi apņemas apturēt dabas izzušanu līdz 2030. gadam” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par “ANO Ģenerālajā asamblejā pasaules līderi apņemas apturēt dabas izzušanu līdz 2030. gadam” saturu atbild nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu