What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Baltijas jūrai draudzīga lauksaimniecība - Z/S Kotiņi

Pasaules Dabas Fonda un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētā konkursa “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” uzvarētājs Latvijā šogad ir Z/S Kotiņi, kas pārstāvēs Latviju konkursa finālā visā Baltijas jūras reģionā. Šī nominācija ir apliecinājums tam, ka liela izmēra saimniecības var ieviest videi draudzīgas saimniekošanas metodes, mazinot negatīvo ietekmi uz ūdeņu ekosistēmām un vidi kopumā.

Balvu novada Šķilbēnu pagasta Z/S Kotiņi apsaimnieko 3000 ha lielu teritoriju un ir vieni no lielākajiem sēklu ražotājiem valstī. Arvien plašāk tiek attīstīta arī pārtikas preču ražošana no saimniecībā izaudzētās produkcijas. Saimniecība dibināta 1992.gadā ar 14 ha lielu apsaimniekoto platību, šobrīd tajā plaši attīstīta graudaugu un pākšaugu audzēšana un pārstrāde. Strādājot ar nepārtrauktu skatījumu nākotnē, līdzās ekonomisko rādītāju uzlabošanai, liela uzmanība pievērsta netradicionālu metožu un inovatīvu risinājumi īstenošanai, ieviešot bezaršanas tehnoloģiju, mazinot minerālmēslu patēriņu un augu aizsardzības līdzekļu pielietošanu. Šīs metodes un prakses tiek ieviestas, lai mazinātu ietekmi uz vidi un saimniekotu ekonomiski izdevīgāk. Saimniecība uzņem dažādas interešu grupas, lai dalītos pieredzē ar savu saimniekošanas praksi.
 
“Mēs nezinām, kādas šobrīd lauksaimniecībā atļautas vielas var tik aizliegtas pēc 5 vai 7 gadiem, tāpēc labāk ir meklēt citus, videi draudzīgus risinājumus,” saka Z/S Kotiņu saimnieks Aldis Ločmelis, uzsverot, ka saimniekot videi draudzīgi un ražot kvalitatīvus pārtikas produktus, mudina vēlme tos lietot pašiem, gan ar lepnumu piedāvāt saviem pircējiem.
“Svarīgākais, ko gribētu uzsvērt, ir Z/S Kotiņi īpašnieka domāšanas veids. No vienas puses, ekonomika šobrīd daudzviet nodara pāri dabai un apkārtējai videi, bet Alda attieksme pret dabu, pret lauksaimniecību, pret vidi ir ļoti saudzīga. Samērīgums ir šī brīža svarīgākais, kas būtu jāievēro ekonomikā un attiecībās ar dabu, ” tā par atzinību saņēmušo saimnieku izsakās Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
 
Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis, pasniedzot balvu, atzina: “Šobrīd atrodamies saimniecībā, kur ir ļoti pārdomāta zemes resursu izmantošana. Saimnieks ar savu stratēģisko redzējumu iet pa priekšu starptautiskām un nacionālām resursu pārvaldības politikām. Efektivitāte, gudra resursu izmantošana, telpiski īsas ražošanas ķēdes, bezatlikuma saimniecība, jaunu tehnoloģiju ieviešana ar iespējami mazu ietekmi uz vidi un cilvēku - tie ir atslēgas vārdi, kuri arvien biežāk mums būs jālieto, runājot par nākotnes izaicinājumiem, arī lauksaimniecībā.”
 
Starptautiskais konkurss Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” kopš 2009. gada tiek organizēts 11 Baltijas jūras reģiona valstīs. Tā mērķis ir izcelt Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses, kas samazina Baltijas jūras eitrofikāciju jeb aizaugšanu, kā arī sniedz pozitīvus, iedvesmojošus un inovatīvus piemērus. Šogad starptautiskā konkursa noslēgums plānots 2021. gada rudenī Dānijā, kad tiks apbalvots viens no vienpadsmit dalībvalstu finālistiem. Starptautiskā mēroga uzvarētājs kopā ar titulu “Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā” saņems arī finansiālu balvu 10 000 eiro apmērā.

Konkursam var pieteikties dažāda mēroga lopkopības un augkopības saimniecības Latvijas teritorijā, kas nodarbojas gan ar konvencionālo, gan bioloģisko ražošanu. Starptautisko konkursu organizē Pasaules Dabas Fonds (WWF – World Wide Fund for Nature) sadarbībā ar Coalition Clean Baltic, Baltic Fund for Nature un citām Baltijas jūras reģiona partnerorganizācijām.

 

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu