What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

IFRC un WWF aicina aizsargāt dabu, glābt dzīvības un risināt klimata krīzi

Jaunā ziņojumā norādīts, ka dabā balstīti risinājumi varētu samazināt klimata un laikapstākļu radītos draudus pasaulē par 26%. Šobrīd vairāk nekā 3,3 miljardi cilvēku dzīvo vietās, kas ir ļoti neaizsargātas pret klimata pārmaiņām. Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (IFRC) organizācijas un Pasaules Dabas Fonda (WWF) ziņojumā uzsvērts, ka dabas iespējas aizsargāt cilvēkus netiek pilnvērtīgi novērtētas.

Dabā balstīti risinājumi ir darbības, kuru mērķis ir aizsargāt, ilgtspējīgi pārvaldīt un atjaunot dabiskas vai pārveidotas ekosistēmas, kas efektīvi un adaptīvi risina sabiedrības problēmas un klimata pārmaiņas, vienlaikus sniedzot labumu cilvēku labklājībai un novēršot bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Ziņojumā Working with Nature to Protect People: How Nature-based Solutions Reduce Climate Change and Weather-Related Disasters norādīts, kā dabā balstīti risinājumi var samazināt klimata pārmaiņu un ekstremālu laikapstākļu izraisītu negatīvu notikumu iespējamību. Tajā izklāstīts, kā, izmantojot dabā balstītus risinājumus, var glābt dzīvības, novēršot šādu notikumu ietekmes un atbalstot neaizsargātās kopienu pielāgošanos un noturību pret tiem. Ziņojumā ir aprakstīti faktori, kas ir pamats veiksmīgām dabā balstītu risinājumu iniciatīvām, un izaicinājumi, kas kavē šo risinājumu plašāku pārņemšanu pasaulē. Pirmo reizi IFRC un WWF veiktā analīze liecina, ka dabā balstīti risinājumi jaunattīstības valstīm varētu nodrošināt aizsardzību pret klimata pārmaiņu radītajām ekonomiskajām izmaksām vismaz 104 miljardu ASV dolāru apmērā 2030. gadā un 393 miljardu ASV dolāru apmērā 2050. gadā.

Kopienas visos pasaules reģionos jau tagad saskaras ar pieaugošu klimata pārmaiņu ietekmi, un vissmagāk to izjūt neaizsargātie iedzīvotāji valstīs ar nepietiekamu resursu pieejamību (it īpaši sievietes un bērni). No 2010. līdz 2019. gadam vien pēkšņas ar klimata pārmaiņām un laikapstākļiem saistītas katastrofas ir prasījušas vairāk nekā 410 000 cilvēku dzīvības.

Efektīvu dabā balstītu risinājumu piemēri, kas mazina un palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām, ir šādi:
  • Mežu saglabāšana, lai atjaunotu degradētās zemes, nodrošinātu pārtiku, pasargātu no sausuma un aizsargātu kopienas no spēcīgiem vējiem.
  • Veselīgu palieņu un mitrāju atjaunošana, lai mazinātu plūdu ietekmi un veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, kas pasargāta no sausuma.
  • Mangrovju audžu un koraļļu rifu saglabāšana, lai nodrošinātu aizsargbarjeru pret vētrām, noglabātu oglekli no atmosfēras, nodrošinātu pārtiku vietējām kopienām un dzīvotnes jūras dzīvniekiem.
Līdz ar ziņojuma publicēšanu tiek uzsākta sadarbība starp Pasaules Dabas fondu (WWF) un Starptautisko Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness organizāciju. Partnerības mērķis ir veicināt izpratni par dabā balstītiem risinājumiem un mudināt valdības, kopienas, donorus, ekspertus un privāto sektoru iekļaut dabā balstītus risinājumus pielāgošanās klimata pārmaiņām un katastrofu riska mazināšanas plānošanā. Ziņojums tika prezentēts Stokholmas+50 samitā, kas notika no 1. līdz 2. jūnijam.
 
“IFRC un WWF aicina aizsargāt dabu, glābt dzīvības un risināt klimata krīzi” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “IFRC un WWF aicina aizsargāt dabu, glābt dzīvības un risināt klimata krīzi” saturu atbild nodibinājums Pasaules Dabas Fonds.
 

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu