What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Vasaras skolā jaunieši no visas Latvijas pilnveido savas interešu aizstāvības prasmes

Noslēdzot 2023. gada mācību kursu “Aizstāvības akadēmija”, no 29. līdz 30. jūlijam Rīgā norisinājās Vasaras skola jauniešiem. Tajā 20 jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem no visas Latvijas divu dienu garumā ieguva jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas vides un pilsoniskās līdzdalības jautājumos.

Vasaras skolas laikā jaunieši līdzdarbojās nodarbībās, diskusijās un lekcijās, lai uzzinātu, kā pārstāvēt savas intereses vides, dabas un klimata jautājumos un iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos savā kopienā, pašvaldībā un nacionālā mērogā. Nodarbību vadītāji dalījās savā pieredzē un dažādos stāstos par savu ceļu interešu aizstāvībā, dodot jauniešiem ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī iedvesmojot ar savu piemēru. Nodarbības vadīja savas jomas eksperti – Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis stāstīja par aktuālākajām vides problēmām un iesaistīto pušu mijiedarbībām, Vīlands Associates partneris Ralfs Vīlands iepazīstināja ar lobismu praksē, Zero Waste Latvija valdes locekle Maija Krastiņa dalījās pieredzē par cīņām un uzvarām interešu aizstāvības jomā, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai prezidents Āris Ādlers sniedza ieskatu interešu aizstāvībā nacionālā līmenī un veidiem, kā būt pilsoniski aktīviem, un Latvijas Debašu asociāciju Quo Tu Domā pārstāvis Kristofers Krūmiņš dalījās ar kritiskās domāšanas un argumentācijas principiem, kā arī sniedza ieskatu debašu pasaulē.  

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju Quo Tu Domā ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu īsteno projektu “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā”, lai veicinātu jauniešu ticību savām spējām ietekmēt norises valstī un attīstītu prasmes, kuras nepieciešamas pilsoniski aktīvai personībai. Aizstāvības akadēmija ir unikāls teorētisku un praktisku nodarbību kurss, kurā jauniešiem tiek attīstītas prasmes, lai aizstāvētu savas nākotnes vajadzības, līdzdarbojoties klimata un dabas krīžu mazināšanā.
Projektu ”Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu