What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Šogad dabas atjaunošanas talkās iesaistījušies vairāk nekā 600 dalībnieku

Vairāk nekā 20 dabas atjaunošanas talkas šogad organizētas LIFE GoodWater IP un LIFE IP LatViaNature projektu ietvaros, sadarbojoties Pasaules Dabas Fondam, Dabas aizsardzības pārvaldei, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram, dažādām Latvijas organizācijām, uzņēmumiem un sociāli aktīvajiem Latvijas iedzīvotājiem.

Talkas katru gadu tiek organizētas ar mērķi iesaistīt sabiedrību dabas atjaunošanas darbos un izglītot par bioloģiskās daudzveidības un cilvēku radītās ietekmes nozīmi uz vidi. Tā ir iespēja kopā ar vides ekspertiem tuvāk iepazīt kādu no ekosistēmām, iegūt jaunas zināšanas par dažādām augu un dzīvnieku sugām, izprast dabā notiekošos procesus un cilvēku radīto ietekmi uz tiem.

Dabas atjaunošanas talkas upēs vairo dalībnieku izpratni par upēs notiekošo, uzsverot, ka tikai trešdaļa no visām Latvijas upēm ir labā ekoloģiskā stāvoklī un jebkura cilvēka darbība ir cieši saistīta ar vides un ūdens ekoloģisko kvalitāti. Nosprostots upes dabiskais tecējums šobrīd ir viena no galvenajām problēmām Latvijas upēs.

Projekta LIFE GoodWater IP ietvaros talkas norisinājās sešās dažādās upēs – Aģē, Mergupē, Zaņā, Aucē, Slocenē un Vējupītē. Talku dalībnieki palīdzēja atbrīvot upes no lielākiem un mazākiem koku sagāzumiem, atkritumiem un akmeņu krāvumiem, kas nereti kļūst par nepārvaramu šķēršļu trasi nārstojošām zivīm. 

Projekta LIFE GoodWater IP vadītājs Jānis Šīre uzsver: “Sabiedrības iesaiste ir ļoti svarīgs aspekts mazo upju sakopšanā, jo uzlabojas izpratne, ka īsta vērtība ir skaista un kvalitatīva upe ar augstu sugu un apstākļu daudzveidību, nevis posmi, kuros dažādu iemeslu dēļ sastopami uzpludinājumi vai dīķi ar stāvošu ūdeni. Prieks redzēt, ka cilvēki aizvien vairāk ir ieinteresēti tuvumā esošo upju sakopšanā, un sabiedrībā veidojas izpratne, ka upes ir vērtība.”

Visas vasaras garumā dažādās Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās projekta LIFE IP LatViaNature ietvaros norisinājās invazīvo sugu apkarošanas talkas. Invazīvās svešzemju sugas ir ļoti nozīmīgs apdraudējums bioloģiskajai daudzveidībai Latvijā un pasaulē. Cilvēka darbības rezultātā, invazīvajām sugām nonākot kādā teritorijā, vietējo sugu un pašu biotopu eksistence tiek apdraudēta. Dabisko pļavu, nogāžu mežu, kāpu, priežu silu ainavas zaudē savu bioloģiskās daudzveidības krāšņumu, ja tajās sāk izplatīties Kanādas zeltgalvīte, puķu sprigane, krokainā roze, vārpainā korinte, ošlapu kļava, Tatārijas salāts vai kāda cita invazīva suga. Ja šīs sugas netiek ierobežotas, ainava tiek neatgriezeniski pārņemta.

Invazīvo sugu izskaušanai vai ierobežošanai nepieciešams regulārs darbs ilgākā laika posmā. Talkas īpaši vērtīgas padarīja ekspertu stāstījumi, kas tika apvienoti ar praktisku darbošanos. Šādi ikviens talkas dalībnieks ieguva ne vien teorētisku ieskatu par nevēlamo augu ierobežošanas metodēm, bet arī varēja tās izmēģināt darbībā.

Šī gada invazīvo sugu apkarošanas talkās cilvēki pulcējās darbam piecās dažādās aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā. Talkas notika dabas liegumā “Vecdaugava”, Ķemeru nacionālajā parkā, Gaujas Nacionālajā parkā, dabas parkā “Daugavas loki” un Beitānu pilskalnā.

 “Sabiedrības iesaiste ir patiesi nozīmīga aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā. Cilvēki arvien vairāk un vairāk sajūt atbildību par Latvijas dabu un, atbilstoši, vēlmi dot savu ieguldījumu. To LatViaNature projektā skaidri redzam - gadu no gada palielinās interese par talkām un to apmeklētība gan invazīvo sugu ierobežošanai, gan biotopu atjaunošanai. Īpašu uzmanību pievēršam, lai talkošanas pasākumā dabas eksperti skaidrotu veicamo darbu nepieciešamību un nozīmi dabai - lai talkām būtu uzsvars uz izglītojošo pusi un veidotos dziļāka izpratne par procesiem dabā. Tāpat redzam, ka arī korporatīvajā vidē pieaug interese par šādām talkām,” saka Ieva Saleniece, LIFE integrētā projekta LatViaNature vadītāja.

Dabas atjaunošanas talkās šogad aktīvi iesaistījušās dažādas Latvijas organizācijas un uzņēmumi FactSet Latvia, KPMG Latvia, LIDL Latvia, Coca-Cola HBC Latvia, L'Oréal Baltic, Schneider Electric, OP Bank un Latvijas Pilsoniskā alianse. Tāpat ar entuziasmu talkās iesaistījās arī vietējie iedzīvotāji un brīvprātīgie.

Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis uzsver: “Īpaši augsti vērtējam ikviena iesaisti šajās talkās un pateicamies par ieguldīto laiku. Tieši šādi – mācoties un gūstot pieredzi, mēs varam kopīgi mazināt invazīvo sugu izplatību, uzlabot upju ekoloģisko kvalitāti un mazināt negatīvo ietekmi uz mūsu lielākajām dabas vērtībām.

Nākamā talku sezona tiks atsākta jau pavasarī, turpinot iesāktos darbus un iesaistot aizvien jaunus dalībniekus, lai kopīgiem spēkiem atgūtu un saglabātu bioloģisko daudzveidību Latvijas ainavā. 

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu