"Panda Badge" nu arī Latvijā! | WWF Latvia

What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

"Panda Badge" nu arī Latvijā!

​2021. gadā biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” uzsāk realizēt vides izglītības programmu “Zemes cilts” ar “dabas čempionu” izaicinājumu un “pandas uzšuvi”.

Zemes cilts ir Pasaules Skautu kustības organizācijas (WOSM) un Pasaules Dabas fonda (WWF) programma, kas ietver vairākus izaicinājumus, kurus veicot ir iespēja gūt apliecinājumu – uzšuvi, kā arī izpildot vismaz vienu no tiem – kļūt par “Zemes cilts” dalībnieku.

“Dabas čempionu” izaicinājums palīdzēs jauniešiem saprast, kā veikt ietekmi uz dabu caur atbildīgu patēriņu, kā veikt labākas izvēles un attīstīt ilgtspējīgus ieradumus. 

Dabas čempionu izaicinājums ir veidots, lai bērni un jaunieši:
  •  izpētītu un izprastu dažādus vides jautājumus, kas saistīti vai rodas no patēriņa paradumiem, mācīšanās virzienu Labākas izvēles un Daba un bioloģiskā daudzveidība ietvaros;
  • spētu izpētīt vajadzības un izaicinājumus, kas saistīti ar personiskajiem paradumiem, atbildīgu patēriņu un mūsu saikni ar dabu, kopā ar citiem strādājot pie ilgtspējīgu risinājumu izveides vietējā kopienā;
  •  spertu soļus, lai risinātu konkrētas problēmas programmās Labākas izvēles un Daba un bioloģiskā daudzveidība, strādājot ar galvenajām iesaistītajām pusēm: vietējā kopiena, paši jaunieši un partneri.
Latvijā “Dabas čempionu” izaicinājumu, kuru veicot var iegūt apliecinājumu “Pandas uzšuvi”, organizē Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu projekta “Dabas daudzveidību saudzējošas jauniešu kopienas veidošana” ietvarā. Projekta ietvaros tiek veidota arī dokumentālā filma jauniešiem par vides aizsardzības tēmu un aktualizēta āra dzīves ētika.

Projekts tiek realizēts ar Latvijas Vides Aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu