What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Šogad Mergupē notikušas trīs projekta “Life Goodwater IP” upes atjaunošanas talkas

Šogad "LIFE Goodwater IP" projekta ietvaros Pasaules Dabas Fonds kopā ar zinātnisko institūtu BIOR organizēja trīs talkas Mergupē, posmā pie Nītaures, lai atjaunotu upes tecējumu un tās hidromorfoloģisko daudzveidību.

Projekta pirmajā gadā BIOR eksperti pilnībā apsekoja Mergupi un konstatēja, ka lielākoties ūdens ekoloģiskā kvalitāte tajā ir laba, tomēr posmā pie Nītaures tā ir zemāka. Iemesls tam ir mežistrāde, kas veicinājusi pārāk lielu smilšu daudzumu upes gultnē, un aizsprosti, kas nav ļāvuši šīm smiltīm aizskaloties. Apzinot šīs problēmas un to cēloņus, tika rīkotas talkas, lai atbrīvotu konkrēto upes posmu no koku sanesumiem un aizsprostiem, tādejādi uzlabojot upes tecējumu un aizskalojot smiltis. Pēc divām šādām talkām upes gultnē jau bija manāmi uzlabojumi, un bija radušies jauni straujteču posmi.
 
Trešā, noslēdzošā talka, tika rīkota, lai izveidotu zivju dzīvotnes un uzlabotu upes hidromorfoloģisko daudzveidību. Latvijā šāda veida upju atjaunošanas darbi nav ierasta prakse, tāpēc pasākumā tika iesaistīts arī eksperts no Klaipēdas universitātes Lietuvā, Nerijus Nika, kurš ir atjaunojis Smeltale upju posmus Lietuvā, lai uzlabotu tajā foreļu dzīvotnes. Pēc eksperta novērtējuma Mergupes posmā, kurā notika talka, atrodamas trīs vietas, kurās varēja veidot un izvietot koka konstrukcijas, lai uzlabotu upes tecējumu un hidromorfoloģisko stāvokli. Katra no izveidotajām koka konstrukcijām atšķirīgi ietekmēs upes tecējumu.
 
Pirmā konstrukcija, kas tika izveidota upē, ir 5 m garš koka baļķis, apmēram 30cm diametrā. Tas 45 grādu leņķī tika ievietots garākā, vienmērīgā upes posmā, izveidojot līkumu un palielinot straumes ātrumu.