What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Pagarināts pieteikšanās termiņš grantu konkursam "Ielaid skolā dabu"

Līdz šā gada 10. aprīlim Pasaules Dabas Fonds aicina skolas pieteikt idejas grantu konkursam “Ielaid skolā dabu”. Konkursa mērķis ir veicināt izglītības par bioloģisko daudzveidību attīstību skolās, vairojot interesi, izpratni un attīstot dabas atjaunošanas prasmes skolēnos un skolotājos. Skolas var pieteikt idejas dabas teritoriju vai objektu izglītības procesam izveidei, kas sekmēs arī dabas daudzveidību kopumā – vai tā būtu pilsēta, ciemats, parks vai mežs, pļava vai upe. Šobrīd ikvienam sugu bagātam m2 ir nozīme.

Pasaules Dabas Fonds ir novērojis nepieciešamību attīstīt interaktīvas dabas daudzveidības izziņas procesu skolās, jo, ja arī skolas apkaimē ir kāds dabisks biotops vai kāda sugu dzīvotne, mācību iestādēs izglītības process reti vai visbiežāk netiek saistīts ar tuvējiem dabas objektiem. Savvaļas dabas teritorijas, atsevisķu sugu dzīvotnes, dabai nepieciešamo objektu izveide pie skolas, tās tuvumā vai atsevišķos gadījumos arī ēkā, sniedz iespēju mācību stundu daudzveidošanai. Skolēni, kas ir iesaistīti šādas teritorijas vai objekta izveidē un uzturēšanā, iemācās jaunas prasmes un uzzina vairāk par dabas procesiem, norisēm, dažādām sugām nepieciešamo dzīves telpas nodrošināšanā, gūstot pilnvērtīgas zināšanas par sugu ekoloģiju un biotopiem. Konkurss ir iespēja izveidot šādas teritorijas vai dabas izziņas objektus. 

Piemēri un idejas iedvesmai:  
 • Dabiskā zālāja izveide pie skolas; 
 • Neliela dīķa izveide pie skolas; 
 • Kukaiņu māju izveide un izvietošana; 
 • Latvijas ārstniecības augu audzēšana/ dobju izveidošana/ tālāka produktu izmantošana; 
 • Vietējo sugu koku stādīšana/ ainavas atjaunošana;
 • Liela izmēra mirušās koksnes atvešana pie skolas; 
 • Akvaponikas izveidošana ēkā – nākotnes tehnoloģijas/dārzeņu, garšaugu audzēšana bez augsnes. 
Idejas var tik kombinētas, papildinātas vai izvirzītas pavisam citas.  
 
Konkursa uzdevumi: 
 • sekmēt inovatīvu vides izglītības risinājumu attīstību skolās;
 • vairot dabas daudzveidības klātbūtni skolas teritorijā vai skolā, izveidojot dabas objektu(s) un teritorijas;
 • pievērst sabiedrības uzmanību bioloģiskās daudzveidības jautājumu aktualitātei vietējā un nacionālā līmenī; 
 • ilgtermiņā popularizēt un ieviest labās prakses piemērus skolās kā izglītības procesa neatņemamu sastāvdaļu.
Pieteikšanās konkursam līdz 2022. gada 10.aprīlim (ieskaitot), aizpildot šo pieteikumu. Pieteikuma pielikumi, kas nav obligāta prasība, var tikt iesūtīti elektroniski ar norādi "KONKURSAM „Ielaid skolā dabu”" uz e-pasta adresi epeksena@pdf.lv tajā pašā dienā, kad tiek aizpildīts šis pieteikums.

Konkursā var piedalīties ikviena pamatizglītības vai vidējās izglītības iestāde, un uzvarētāji saņems vienreizēju maksājumu līdz 2500 EUR ideju īstenošanai. 

Jebkuru nepieciešamo informāciju attiecībā uz konkursa norisi var iegūt PDF. Kontaktpersona: Elīna Pekšēna, PDF izglītības un sabiedrības iesaistes programmas vadītāja, +371 28343418, epeksena@pdf.lv.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu