What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Nekas vēl nav beidzies – WWF neatkāpsies, kamēr taksonomija nebūs patiesi zaļa

Līdzīgi kā iepriekš Komisija un Padome, arī Eiropas Parlaments pievīla ES pilsoņus klimata jautājumā, plenārsēdes balsojumā apstiprinot ilgtspējīgu finanšu noteikumu kopumu jeb taksonomiju. Šis noteikumu kopums var potenciāli novirzīt miljardiem eiro tādām aktivitātēm, kuras paātrinās klimata pārmaiņas, kaitēs planētai un iedzīvotājiem.

Ārkārtas situācija klimata jomā, karš Ukrainā un strauji augošā gāzes cena skaidrāk nekā jebkad parāda, ka mums steidzami jāpāriet uz tīriem, lētiem, bagātīgiem un vietējiem atjaunojamiem enerģijas avotiem. Papildus gāzes ietekmei uz klimatu, tā ir kļuvusi arī par galveno enerģētiskās nedrošības un ģeopolitiskā riska virzītājspēku Eiropā. Kodolenerģija ir dārga, tās ieviešana ir lēna, un tā rada īpaši radioaktīvus atkritumus, ar kuriem mēs joprojām nezinām, kā rīkoties.

Eiropas Parlamenta deputātiem bija iespēja noraidīt otro ES "zaļo" investīciju sarakstu – tiesību aktu, ar ko ES taksonomijā (ES "zaļo" investīciju rokasgrāmatā) tiek iekļauta fosilā gāze un kodolenerģija. Tomēr viņi nav to paveikuši.

Otrais ES "zaļo" investīciju saraksts piešķir gāzei un kodolenerģijai zaļo marķējumu, neraugoties uz lielajām emisijām no fosilās gāzes un radioaktīvajiem atkritumiem, ko rada kodolenerģija. Tas rada risku, ka miljardiem eiro lielas investīcijas tiks novirzītas šiem kaitīgajiem enerģijas avotiem. Tādējādi šīs investīcijas nesasniegs patiesi ilgtspējīgus atjaunojamus enerģijas avotus, piemēram, vēja un saules enerģiju.

Pirms šodienas balsojuma vairāk nekā 489 182 cilvēki visā Eiropā mudināja deputātus noraidīt ES zaļmaldinošo taksonomiju. (1) Tas parāda, ka Eiropas Savienības pilsoņi neatbalsta viltus zaļos tiesību aktus.

"Gāze un kodolenerģija nav zaļas, mēģinājums tās tādas padarīt ir klaja zaļmaldināšana – tas kaitē klimatam un nākamajām paaudzēm! Šodien fosilās gāzes un kodolenerģijas lobiji guva uzvaru, ļaujot aizvirzīt miljardiem eiro investīciju, kas ir ļoti nepieciešamas, lai nodrošinātu klimatisko pārkārtošanos," sacīja WWF Eiropas politikas biroja direktore Estere Asina (Ester Asin). "Mēs esam zaudējuši šo cīņu, bet turpināsim cīnīties par uzvaru kaujā. Mēs uzskatām, ka šis akts neatbilst Taksonomijas regulai, tāpēc WWF kopā ar citām organizācijām, piemēram, ClientEarth, izpētīs visus iespējamos turpmākās rīcības virzienus, lai apturētu šo zaļmaldināšanu un aizsargātu visas ES taksonomijas uzticamību – un aicina dalībvalstis un Eiropas Parlamenta deputātus darīt tāpat."

Fosilās gāzes iekļaušana ES taksonomijā rada nopietnu risku nonākt pretrunās ar citiem ES tiesību aktiem, jo īpaši ES saistībām saskaņā ar Parīzes nolīgumu, Eiropas Klimata aktu, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un pašu Taksonomijas regulu.

ES taksonomijas izstrādi apgrūtināja nozaru lobēšana un savtīgas intereses, kā arī dažu dalībvalstu spēcīga politizācija. Pretrunas radīja arī tas, ka Eiropas Komisija novēloti 2021. gada 31. decembrī konfidenciāli izplatīja savu plānu klasificēt fosilo gāzi un kodolenerģiju kā "ilgtspējīgus" ieguldījumus. Turklāt Komisija nerīkoja ne ietekmes novērtējumu, ne sabiedrisko apspriešanu, liedzot iedzīvotājiem iespēju sniegt nozīmīgu ieguldījumu. Ekonomikas un vides komitejas 14. jūnijā ar absolūtu balsu vairākumu atbalstīja rezolūciju, ar ko noraida gāzes un kodolenerģijas iekļaušanu ES taksonomijā.

Papildus tam, WWF aicina finanšu iestādes “nepiesārņot” savu zaļo finansējumu, izmantojot otro ES "zaļo" investīciju sarakstu, un atteikties atbalstīt vai pirkt viltus zaļās obligācijas, kas iekļauj gāzi vai kodolenerģiju, jo pašreizējais pasaules zaļo obligāciju tirgus tās abas jau izslēdz.
 
(1) Šis skaitlis ietver e-pastus, ko savākusi #StopFakeGreen kampaņa, par kuru cīnās WWF, Greenpeace, Transport & Environment, 350.org, EEB, un petīcijas no WeMove EU un Avaaz.
 

“Nekas vēl nav beidzies – WWF neatkāpsies, kamēr taksonomija nebūs patiesi zaļa” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Nekas vēl nav beidzies – WWF neatkāpsies, kamēr taksonomija nebūs patiesi zaļa" apdraud klimatu” saturu atbild nodibinājums Pasaules Dabas Fonds.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu