What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Laiks pāriet no solījumiem pie darbiem

ANO klimata pārmaiņu konference COP27 norisināsies no 6. līdz 18. novembrim Šarmelšeihā, Ēģiptē, kontinentā, kas atrodas klimata krīzes priekšgalā, globālu izaicinājumu vidū, sākot no energoapgādes drošības līdz inflācijai un ekonomiskajam spiedienam.

COP27 tiksies valdību pārstāvji, lai paātrinātu globālos centienus stāties pretī klimata krīzei. Šī konference ir izšķiroša, jo jaunākie pētījumi liecina, ka klimats mainās daudz straujāk, nekā domājām.  Cilvēku darbību izraisītā globālā sasilšana jau ir pārsniegusi 1,1°C robežu. Siltumnīcas efektu gāzu emisijas pēdējā dekādē ir augstākas nekā jebkad cilvēces vēsturē. Laiks ir gandrīz iztecējis, lai mēs spētu ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5°C  un izvairītos no katastrofālās ietekmes uz cilvēkiem un dabu.

COP27 laikā tiks izskatīti tādi svarīgi jautājumi: kā valstis veic emisiju mazināšanas pasākumus;  kā valstis gatavojas pielāgoties un palīdzēt citām valstīm darīt to pašu;  finansējums klimata pārmaiņu jomā; zaudējumu un postījumu mazināšana u.c. 

No COP27 tiek sagaidīts, ka rīcība klimata pārmaiņu novēršanai būs tūlītēja un netiks atlikta uz vēlāku laiku, tiks saskaņoti globālie mērķi temperatūras paaugstināšanās ierobežošanai, nodrošināta enerģijas pāreja, būs papildu reakcija uz klimata pārmaiņu pasliktināšos un tiks nodrošināts finansējums, tehnoloģijas un stiprināta līdzdalība.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu