What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Atbalstu bioloģiskās daudzveidības veicināšanai saņems septiņas Latvijas skolas

Šogad Pasaules Dabas Fonda organizētā grantu konkursa “Ielaid skolā dabu” ietvaros septiņas Latvijas skolas saņems “Lidl Latvija” nodrošinātu finansējumu un īstenos projektus bioloģiskās daudzveidības veicināšanai skolā un tās apkārtnē. Jaunizveidotie dabas objekti būs labs palīgs mācību procesa par bioloģisko daudzveidību dažādošanai skolās, veicinot skolēnos un skolotājos izpratni par tās nozīmi.

"Katru gadu ir redzama arvien lielāka izaugsme skolu izpratnē par to, ko tās ir spējīgas darīt bioloģiskās daudzveidības labā. Skolu idejas kļūst arvien interesantākas un daudzveidīgākas, līdz ar to atlase arvien sarežģītāka. Pateicamies visām skolām par iesūtītajiem pieteikumiem un aicinām idejas iesniegt arī nākamgad,” uzsver Katrīna Madara Stadgale, Pasaules Dabas Fonda klimata programmas vadītāja.

Realizējamo projektu idejas sniedzas no peldošas salas izveides līdz abinieku ziemošanas vietu ierīkošanai. Skolu teritorijās tiks veidotas dabisko pļavu joslas, dobes, kurās tiks audzēti gan Latvijai raksturīgi ārstniecības augi, gan garšaugi, tiks veidotas kukaiņu mājas, kā arī zaļā siena dabaszinību kabinetā. Atbalstu programmas “Ielaid skolā dabu” ietvaros, kas jau otro gadu tiek īstenota ar uzņēmuma “Lidl Latvija” atbalstu, šogad saņems septiņi skolu pieteiktie projekti, un tos plānots īstenot līdz šā gada rudenim.

“Bioloģiskās daudzveidības un izpratnes par to veicināšana sabiedrībā ir īpašā “Lidl” uzmanības lokā, jo apzināmies tās nozīmību ne tikai planētas kontekstā, bet arī kvalitatīvu produktu pieejamības nodrošināšanā. Mēs priecājamies būt Pasaules Dabas Fonda projekta “Ielaid skolā dabu” atbalstītāji jau otro gadu un ar nepacietību gaidīsim projektu rezultātus skolās. Šādas aktivitātes ir svarīgas, lai bērni, pedagogi, vecāki un vietējās kopienas aktīvāk iesaistītos rūpēs par dabas vērtību saglabāšanu un atjaunošanu,” saka Antra Birzule, "Lidl Latvija" korporatīvās sociālās atbildības vadītāja.

Aizkraukles pagasta sākumskola plāno izveidot integrētu dabiskās pļavas joslu skolas pagalmā ar kukaiņu māju un pārvietojamo dobi zāļu tējas audzēšanai. Integrētais un daļēji mobilais dārzs sniegs iespēju izpētīt un salīdzināt augu fiziskās pamatīpašības, to, kas palīdz vai kavē augšanu, reakciju uz stimuliem un vides augšanas apstākļiem sezonas laikā. Plānotais objekts tiks veidots kā ilgtermiņa projekts, kura mērķis būs nodrošināt skolēnu, skolas darbinieku un skolēnu vecāku tuvāku iepazīšanos ar dabas daudzveidību un dzīviem organismiem.
Aizupes pamatskolā (Jelgavas novads) iecerēts skolas degradētajā teritorijā izveidot mācību dārzu ar 6 augstajām dobēm Latvijas vietējo ārstniecības augu audzēšanai, kas būs lielisks palīgs skolotājiem, demonstrējot gan augu uzbūvi, gan iepazīstinot skolēnus ar Latvijas dabā sastopamajiem ārstniecības augiem. Lai skolēniem mācību dārzs būtu saistošāks, pie katra auga būs atrodams QR kods, kas mudinās iepazīties ar augu aprakstu interaktīvi. Papildus tiks iestādītas arī vairākas liepas un pīlādži, lai vairotu dabas daudzveidību esošajā birzē. 
Priekuļu vidusskola (Cēsu novads) projekta ietvaros plāno izveidot dabiskās pļavas stūrīti 20 m2 platībā – ekspertu vadībā tiks noņemta daļa no zāles velēnas, un iesēts īpaši sagatavots Latvijas savvaļas augu sēklu maisījums. Tiks izveidota trīsdaļīga komposta kaudze, permakultūras dobe, kurai viena no malām būs veidota no organiskā stikla, lai varētu vērot augu augšanas procesu.  Projekta ietvaros skola aktualizēs dabisko pļavu nozīmi – augu, kukaiņu, bišu un taureņu daudzveidību.
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija plāno ieviest vertikālo dārzu – zaļo sienu skolas dabaszinību kabinetā. Galvenais mērķis ir papildināt skolas vidi ar funkcionāli izveidotu augu audzēšanas sistēmu. Tā būs iespēja skolēniem pašiem audzēt un novērot augu attīstību telpās. Vienlaikus zaļā siena uzlabos iekštelpu gaisa kvalitāti un vairos emocionālo labsajūtu. Plānotais vertikālais dārzs būs uzskatāms piemērs mikro dārza ekosistēmas modelim, kurā ar hidroponikas tehnoloģijas palīdzību, bez augsnes, tiks audzēti gan telpaugi, gan tējas augi, gan garšaugi.
Jaunmārupes pamatskolas projekta ietvaros taps peldošā sala, kuras uzdevumus būs ne vien priecēt parka apmeklētājus un ūdensputnus, kuri tur labprāt uzturas, bet arī attīrīt ūdenstilpē esošo ūdeni, pildot bioloģiskā filtra funkciju. Salu ir plānots apstādīt ar tuvākajā apkārtnē augošiem augiem. Augu saknes piesaistīs dažādus dzīvos organismus, piemēram, kukaiņus, no kā zivis un putni barojas. Skolēni dabaszinību un bioloģijas stundās pētīs salas priekšrocības, trūkumus un ieguvumus, tiks dota iespēja doties mācīties ārā un paplašināt savas zināšanas un izpratni par to, kas ir bioloģiskie filtri.
Sūnu pamatskola Atašienē (Jēkabpils novads) projekta ietvaros izgatavos un uzstādīs putnu un sikspārņu būrīšus un ierīkos abinieku ziemošanas vietu. Skola papildinās arī esošo zālāju ar dabisko zālāju sēklām, lai tā platībās vairotu bioloģisko daudzveidību. Īstenotās aktivitātes ļaus veikt dažādus dabas izpētes procesus saistošāk un uzskatāmāk, piemēram, fenoloģisko izpētes darbu veikšanai, ornitofaunas pētījumiem par putnu ligzdošanu, kā arī kukaiņu, abinieku, sikspārņu un augu daudzveidības pētījumiem.
Misas pamatskolā (Bauskas novads) projekta ietvaros plānots izveidot daļēji caurspīdīgu kukaiņu māju, kura atradīsies netālu no skolas. Mājā tiks ievietoti dažādi materiāli: niedres, kritalas, sacaurumoti ģipša gabaliņi, tiks veidots arī pagrabstāvs, kas dos iespēju tur gan ziemot, gan uzturēties mitrumu mīlošām sugām. Tas dos iespēju skolēniem iepazīties ar kukaiņu dzīvi un to daudzveidību. Skolēni varēs pētīt kukaiņu attīstību dabaszinību un bioloģijas stundās. 

Grantu saņēmušie projekti un to ieviesēji saņems arī Pasaules Dabas Fonda pārstāvju konsultācijas un ieteikumus veiksmīgākai to īstenošanai, un skolas ne tikai būs atbildīgas par projekta realizāciju, bet arī par tā gaitas un rezultātu komunikāciju vietējai kopienai, tā veicinot sabiedrības izpratni par bioloģisko daudzveidību un tās nozīmi.

Par konkursu “Ielaid skolā dabu” 
Konkursa “Ielaid skolā dabu” mērķis ir veicināt izglītības par bioloģisko daudzveidību attīstību skolās, vairojot interesi, izpratni un attīstot dabas atjaunošanas prasmes skolēnos un skolotājos. Skolas līdz šā gada 8. aprīlim varēja pieteikt idejas, kas sekmēs dabas daudzveidību skolas apkaimē. Konkurss “Ielaid skolā dabu” tiek organizēts jau trešo gadu pēc kārtas, un jau otro gadu to finansiāli atbalsta “Lidl Latvija”.

 

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu