Klimats & dzīvesveids | WWF Latvia

Klimats & dzīvesveidsCO2 ir visnozīmīgākā gāze atmosfērā, kas uztur siltumu uz Zemes. 4 miljardus gadu atpakaļ ogļskābās gāzes koncentrācija atmosfērā bija daudz augstākā – ap 80%, salīdzinot ar šodienas 0,04%. Lielākā daļa CO2 tika izņemts no atmosfēras fotosintēzes procesā. Oglekļa dioksīds tika ieslēgts dažādos organismos un vēlāk arī minerālos – tādos kā, piemēram, nafta un ogles.

Dabiskais oglekļa dioksīda cikls notur CO2 atmosfērā līdzsvarā. Augu pūšanas procesa, vulkānu izvirumu, dzīvnieku elpošanas rezultātā atmosfērā izdalās ogļskābā gāze, tur tā paliek aptuveni 100 gadus pirms no jauna iesaistās fotosintēzes reakcijās vai tiek saistīta okeānos.

Dabiski saražotais CO2 ir gandrīz līdzsvarā ar to apjomu, kas tiek iesaistīts fotosintēzes reakcijās.
Esi kopā ar mums, iestājoties par gudriem un tālredzīgiem lēmumiem valsts attīstībā - enerģētikas un citos sektoros.
Klimata izmaiņas jau šobrīd ietekmē dabu un cilvēkus neskaitāmos veidos. Tās atstāj iespaidu uz valstu ekonomiku. Apdrošināšanas kompānijas ir paziņojušas, ka potenciālie finansiālie zaudējumi, kas radušies klimata izmaiņu rezultātā, varētu sasniegt simtiem miljardu dolāru gadā.

Tomēr šī nav problēma, kas Zemi ir piemeklējusi negaidīti – ir pagājuši jau vismaz 30 gadi, kopš zinātnieki brīdina par klimata izmaiņām.