Ekoloģiskās pēdas nospiedums | WWF Latvia

Ekoloģiskās pēdas nospiedumsKas tas ir?

Ekoloģiskās pēdas nospiedums ir hektāros izteikta zemes un ūdens platība, kas nepieciešama, lai nodrošinātu kādas ekonomikas vai populācijas ilgtermiņa izdzīvošanu pie noteiktiem dzīves standartiem.

Latvijas nospiedums

Ja visu bioproduktīvo teritoriju sadala uz pasaules iedzīvotāju skaitu, katram planētas iedzīvotājam visu viņa vajadzību apmierināšanai ir atvēlēti 1,8 ha zemes. 

Taču mēs dzīvojam tā, it kā mums katram būtu vismaz 4 hektāri.

Latvijas ekoloģiskās pēdas nospiedums ir mazāks nekā lielākajai daļai ES dalībvalstu (ES vidējā ekoloģiskā pēda ir 4,8 ha/iedz., Zviedrijā – 7,27 ha/iedz., Vācijā – 4,28 ha/iedz.) un arī mazāks nekā mūsu kaimiņiem Lietuvai (4,4 ha/iedz.) un Igaunijai (6,5 ha/iedz.).

 

Kādas ir lielākās slodzes?

Ekoloģiskās pēdas nospieduma sadalījums rāda, ka lielākās slodzes Latvijā saistās ar lauksaimniecisko produkcijas ražošanu – aramzemi un ganībām, kas sastāda attiecīgi 28% un 17% no kopējās ekoloģiskās pēdas.

Bet CO2 emisijas, kas attīstītajās valstīs ir tipiski atbildīgas par lielāko ekoloģiskās pēdas daļu (Vācijā, piemēram, 63% kopējās ietekmes), Latvijā veido tikai 22% no kopējās ietekmes. Bet pārējie faktori ir salīdzinoši mazsvarīgāki: koksne, tajā skaitā enerģētiskā koksne – 18%, zivju resursi – 12% un apbūvētā teritorija – 3%.

Apskatot dažādu patēriņa kategoriju lomu ekoloģiskās pēdas nospiedumā, var secināt, ka lielākās slodzes saistās tieši ar pārtikas preču patēriņu, kas veido 55% no kopējās ekoloģiskās pēdas nospieduma. Lielākās pārtikas preču patēriņa slodzes ir tieši uz aramzemēm, ganībām un zvejas teritorijām.

Savukārt citās patēriņa kategorijās, izņemot mājokli, kā galvenā slodze dominē enerģētika. Tā, piemēram, pakalpojumu sektorā, kas veido 5% no kopējās ekoloģiskās pēdas, enerģētika aizņem 80% visu slodžu. Vislielākā atkarība no fosilajiem resursiem ir vērojama tieši transporta sektorā, kas ir atbildīgs par 10% ekoloģiskās pēdas nospieduma.

Mājoklis ar 18% no kopējās ekoloģiskās pēdas nospieduma ir otrs būtiskākais patēriņa sektors aiz pārtikas. Mājokļa sektorā lielākās slodzes veidojas uz meža zemēm. Tas izskaidrojams ar to, ka Latvijā biomasa (pamatā koksne) tiek ļoti plaši izmantota apkurē.
 

Kā samazināt ekoloģisko pēdu?

  • Taupi enerģiju!
  • Izmanto sabiedrisko transportu, riteni vai ej kājām.
  • Izvēlies vietējo, sezonai atbilstošu un bioloģiski audzētu pārtiku.

Lai nodrošinātu veselīgu nākotni mūsu bērniem, mums ir jāsaglabā atlikušais dabas kapitāls un jāiemācās labāk pārvaldīt pieejamos resursus.

Marko Lambertini, WWF ģenerāldirektors

Kāda ir Tava pēda?

  •  
© Pasaules Dabas Fonds

    Aprēķini savu ietekmi!