Noslēdzām „NVO fonds” projekta īstenošanas līgumu vides interešu aizstāvībai | WWF Latvia

Noslēdzām „NVO fonds” projekta īstenošanas līgumu vides interešu aizstāvībaiPublicēts 06 jūlijs 2020   |  
SIF un KM logo, NVO fonds
© Sabiedrības integrācijas fonds
Pasaules Dabas Fonds un Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta īstenošanas līgumu. Iepriekš izsludinātais projektu konkurss paredz atbalstu darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā no 2020. gada 1. maijam līdz 2020. gada 31. oktobrim. Pasaules Dabas Fondam šī ir iespēja ieguldīt laiku un resursus problēmu izpētē, pozīciju sagatavošanā un aizstāvēšanā, pilsoniskās sabiedrības iesaistē.

Apstiprinātā projekta mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai, kā arī informēt sabiedrību par aktualitātēm ar vidi saistītajos jautājumos.

Praksē tas nozīmē strādāt ar brīvprātīgajiem un iesaistīt brīvprātīgā darba aktivitātēs arī jauniešus. Tāpat plānots izvērst sadarbību ar citām NVO. Nozīmīgs dabas interešu aizstāvības aspekts ir arī atzinumu sagatavošana par dažādām likumdošanas iniciatīvām un procesiem valstī.

Galvenās projekta aktivitātes būs dabas interešu aizstāvība un līdzdalība valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, iesaistoties politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā. Tāpat arī svarīgi būs vienotas NVO pozīcijas atbalsts vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvībai.

Projekta aktivitātēm būs iespējams sekot līdz organizācijas mājaslapā un sociālo tīklu kontos.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

“Noslēdzam „NVO fonds” projekta īstenošanas līgumu vides interešu aizstāvībai” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par “Noslēdzam „NVO fonds” projekta īstenošanas līgumu vides interešu aizstāvībai” saturu atbild nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”.

SIF un KM logo, NVO fonds
© Sabiedrības integrācijas fonds Enlarge

komentāri

blog comments powered by Disqus