Stāsies spēkā konvencija par kuģu balastu ūdens kontroli | WWF Latvia

Stāsies spēkā konvencija par kuģu balastu ūdens kontroliPublicēts 28 septembris 2016
Kruīza kuģis, Viza sala, Horvātija.
© Emma Duncan / WWF
Pēc vairāk nekā 10 gadus ilgiem Pasaules Dabas Fonda (WWF) centieniem ir panākts, ka starptautiskā konvencija par kuģu balasta ūdens kontroli un apsaimniekošanu var tikt īstenota. Pēc Somijas pievienošanās konvencijai, tā ir sasniegusi ratifikācijas kritērijus un stāsies spēkā 2017. gada 8. septembrī.

“Baltijas jūras reģionā tiek gaidīta ievērojama kuģošanas biežuma palielināšanās, tāpēc ir jāpieliek visas pūles, lai uzlabotu ūdenstransporta ietekmi uz vidi,” norāda Paulija Merimana (Pauli Merriman), WWF Baltijas Ekoreģiona programmas direktore.

Balasta ūdens ir ūdens, kas kuģim nepieciešams stabilitātes saglabāšanai. Konvencijas pamatuzdevums ir apturēt kuģu balastu ūdeņos esošo potenciāli kaitīgo invazīvo ūdens organismu – aļģu, baktēriju, kāpuru – izplatību. Tiek aplēsts, ka katru dienu aptuveni desmit tūkstoši jūras un sauszemes organismu nepamanīti šķērso pasaules okeānus kuģu balasta ūdens tvertnēs. Nonākot jaunā vidē, šie nevēlamie ceļotāji var kļūt kaitīgi un izmanīt vietējo floru un faunu. Šī straujā lokācijas maiņa tiek minēta kā viens no galvenajiem draudiem jūras bioloģiskajai daudzveidībai, un sekas var būt neatgriezeniskas.

Globālā kuģošanas industrija un Eiropas valstu valdības 2004. gada starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens kontroli un apsaimniekošanu ir atzinušas par vienīgo starptautisko instrumentu, kas var novērst kaitīgo sugu izplatību ar tirdzniecības kuģu balastu ūdens starpniecību. Tomēr ir jāpaiet vēl vienam gadam, lai konvencija stātos spēkā. Tas iezīmē pagrieziena punktu ceļā uz bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu izpostīšanas apturēšanu.

Saskaņā ar konvencijas nosacījumiem, kuģiem būs stingri jāuzrauga balasta ūdens un notekūdeņi atbilstoši specifiskiem standartiem, kas samazinās ūdens organismu translokācijas risku. Tāpat būs jāseko balasta ūdens uzraudzības plānam. Lai ieviestu šos standartus, lielākajai daļai kuģu būs jāinstalē sistēmas, kas rūpēsies par balasta ūdens tīrību tvertnēs un novērsīs ūdens sugu uzņemšanu.
Kruīza kuģis, Viza sala, Horvātija.
© Emma Duncan / WWF Palielināt