WWF vērtē Baltijas jūras reģiona valstu ieguldījumu jūras aizsardzībā | WWF Latvia

WWF vērtē Baltijas jūras reģiona valstu ieguldījumu jūras aizsardzībāPublicēts 08 novembris 2016
Baltijas jūra ir jaunākā jūra uz Zemes.
© Pasaules Dabas Fonds
Pēc WWF (World Wildlife Fund) novērtējuma, Baltijas jūras reģiona valstis neveic pietiekamu ieguldījumu, lai nodrošinātu un atjaunotu Baltijas jūras dabas kapitālu. Novērtējumā Latvija starp deviņām valstīm ierindojusies sestajā vietā, jo, kā atzīmē WWF, saņēmusi mazu punktu skaitu par dabas aizsargājamo teritoriju izveidošanas un pārraudzības efektivitāti. Pirmo četrinieku veido Dānija, Zviedrija, Somija un Vācija.

Novērtējums analizē Baltijas jūras reģiona valstu paveikto, lai īstenotu starptautiskas un reģionālas nozīmes mērķus bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā. Tas sastāv no četrām kategorijām: dabas aizsardzības mērķu sasniegšana, dabas aizsargājamo teritoriju izveidošana, dabas aizsargājamo teritoriju nepārtrauktība un pārraudzības efektivitāte. Šīs kategorijas ir balstītas deviņu Baltijas jūras reģiona valstu darbībās, lai sasniegtu starptautiskus mērķus, piemēram, Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, Helsinku Komisijas rekomendāciju 35/1 un Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklu Natura 2000 uzturēšanu. Par šiem mērķiem Baltijas jūras reģiona valstis jau iepriekš ir vienojušās, un tāpēc to pildīt savas saistības ir pienākums.

Latvija šajā novērtējumā starp deviņām valstīm atrodas sestajā vietā, jo saņēmusi zemu punktu skaitu par dabas aizsargājamo teritoriju izveidošanu, savukārt dati par pārraudzības efektivitāti nav bijuši pieejami.

WWF novērtējums ir kļuvis par tradicionālu veidu, kā noteikt Baltijas jūras reģiona valstu progresu ceļā uz ekoloģiski sakārtotu, labi pārvaldītu un aizsargātu jūras reģionu. Aizsargājamās jūras teritorijas ir nepieciešams līdzeklis, lai atveseļotu, aizsargātu bioloģisko daudzveidību, uzturētu ekosistēmu produktivitāti un nodrošinātu ilgtspēju.

Tiešsaite uz pilnu ziņojumu angļu valodā: http://www.wwf.se/source.php/1675322/15-7662%20MPA%20Scorecard_161104-1.pdf
Baltijas jūra ir jaunākā jūra uz Zemes.
© Pasaules Dabas Fonds Enlarge