Ir jāaizliedz zušu zveja visos Eiropas Savienības ūdeņos | WWF Latvia

Ir jāaizliedz zušu zveja visos Eiropas Savienības ūdeņosPublicēts 08 decembris 2017
Zutis (Anguilla anguilla) noķerts zvejas tīklā. Stavangera, Norvēģija.
© Rudolf Svenson / WWF
Pirms pirmdien gaidāmās Eiropas Savienības Zivsaimniecības padomes sanāksmes, kur Latvijas pozīciju aizstāvēs zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, vēlamies vēlreiz vērst sabiedrības uzmanību uz kritisko situāciju, kādā šobrīd atrodas Eiropas zutis. Pēdējo 30 gadu laikā zušu populācija ir samazinājusies par 95 %, taču neskatoties uz šiem dramatiskajiem rādītājiem, joprojām notiek zušu nozveja.

Eiropas vides NVO, tostarp Pasaules Dabas Fonds un Latvijas makšķernieku asociācija, ir nosūtījuši visiem Zivsaimniecības padomes locekļiem vēstuli, prasot pieņemt izšķirīgus lēmumus vienas no Eiropas senākās zivs aizsardzībai.

Eiropas Komisija ir rosinājusi aizliegt zušu zveju Baltijas jūrā, taču tā būtu jāaizliedz visos Eiropas Savienības ūdeņos, tostarp arī saldūdeņos, kas tiek izmantoti zušu zvejai arī Latvijā. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt migrācijas ceļu nepārtrauktību upēs, kur vēsturiski dzīvojuši zuši – zušu migrācijai traucē hidroelektrostaciju dambji ar nepiemērotiem  zivju ceļiem vai pilnībā bez tiem. NVO arī norāda, ka stikla zušu (jauno zušu) ieguve ielaišanai ūdenstilpnēs Eiropas Savienības dalībvalstīs pieļaujama tikai zušu aizsardzības nolūkos, nevis zvejas loma nodrošināšanai – šobrīd stikla zuši tiek nozvejoti pie Eiropas krastiem, lai tos ielaistu saldūdeņos visā Eiropas Savienībā.

Eiropas vides NVO arī lūdz Zivsaimniecības padomes locekļus skaidrot, kādus tālākus pasākumus par nozari atbildīgie ministri paredz papildus ES mēroga jūras zvejniecības aizliegumam un kādi pasākumi tiks piemēroti katrā no dalībvalstīm, lai Eiropas zuti saglabātu.
 
 
Zutis (Anguilla anguilla) noķerts zvejas tīklā. Stavangera, Norvēģija.
© Rudolf Svenson / WWF Palielināt