Integrēta jūras pārvaldība | WWF Latvia

Integrēta jūras pārvaldība rel=
Jūras nākotne jāplāno visām nozarēm sanākot kopā.
© Pasaules Dabas Fonds
Lai atrisinātu problēmas Baltijas jūrā, nepieciešams mērķtiecīgs dialogs gan starp valstīm, gan dažādām nozarēm.
Baltijas jūra ir viena no noslogotākajām un piesārņotākajām jūrām pasaulē. Jūra ir svarīga vide daudzām nozarēm - zivsaimniecībai, tūrismam, kuģošanai, dabas aizsardzībai, zinātnei, militārajām mācībām, vēja enerģētikai utt. Tomēr jūras apsaimniekošana šobrīd ir nepārdomāta un videi nedraudzīga - katra nozare strādā atsevišķi, koncentrējoties uz savu labumu.

Problēmas Baltijas jūrā var tikt novērstas, tikai visām  pusēm sēžoties pie viena galda un sākot domāt par jūru ilgtermiņā.

Bez tam, palielinoties pieprasījumam pēc papildus zemēm lauksaimniecībai ap Baltijas jūru, pēdējo 25 gadu laikā ir nosusināti 90% visu Baltijas jūras dienvidu pārmitro zemju. Tas ir samazinājis ap jūru esošās mitrāju platības un to spēju uzsūkt kaitīgās barības vielas no lauksaimnieciskās noteces.

Galvenais iemesls jūras aizaugšanai ir pārmērīga barības vielu – fosfora un slāpekļa – noplūde gadījumos, kad lauksaimnieciskā darbība netiek praktizēta atbildīgi.