Lauksaimniecība - nozīmīgākais piesārņojuma avots | WWF Latvia

Lauksaimniecība - nozīmīgākais piesārņojuma avotsGandrīz 25% no 1,7 mlj. km2 no Baltijas jūras sateces baseina tiek izmantoti lauksaimnieciskai darbībai, kurā iesaistīti miljoniem cilvēku.
Lauksaimniecība ir devusi pārtiku vietējiem iedzīvotājiem gadsimtiem ilgi. Kad tās apjomi bija mazāki, lauksaimnieki izmantoja barības vielas, ko ieguva no kūtsmēsliem un lauksaimniecības atkritumiem, atgriežot tās atpakaļ zemē.

Taču pēc lauksaimniecības industrializēšanas Eiropā pagājušajā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados, saimniecības ražu palielināšanai sāka lietot nu jau ļoti pieejamo mākslīgo mēslojumu. Tas nozīmēja barības vielu, īpaši fosfora un slāpekļa, pieaugumu kopējā apritē, tādējādi radot lielu barības vielu pārpalikumu. Šis pārpalikums nonāk jūrā, kur tas baro tur augošās aļģes.


Baltijas jūras reģiona valstīs patlaban ir augsts intensīvas lauksaimniecības līmenis, kas, lai gan ekonomiskajā ziņā ir izdevīgi, ir radījis negatīvas sekas videi. Modernizācija nav gājusi roku rokā ar pietiekami stingriem vides aizsardzības pasākumiem.

Eiropas Savienības subsīdijas

Lauksaimniecības attīstību veicina Eiropas Savienības subsīdijas, kas tiek piešķirtas lauksaimniecības industrializācijai.  

Lauksaimniecības subsīdijas ir bijis Eiropas politikas instruments jau kopš Eiropas Savienības pirmssākumiem. Šajā laikā subsīdiju sistēma ir saņēmusi pārmetumus gan par tirgus izkropļošanu, gan vides degradēšanu, tāpat ar subsīdijām saistīta nabadzība mazattīstības valstīs.

Gadu gaitā vairākas no šīm problēmām ir atrisinātas, bet vēl joprojām 75% no Kopējās lauksaimniecības politikas subsīdijām – jeb t.s. tiešie maksājumi – tiek piešķirtas kā vienkāršs maksājums zemes īpašniekiem, nereti bez konkrētiem sabiedriskiem vai vides ieguvumiem. Piedevām – vēsturiskā mantojuma dēļ, maksājumi ir sadalīti tā, lai vairāk atbalstītu lielus ražotājus bagātākās valstīs. Jāpiebilst, ka Kopējā lauksaimniecības politika ir viena no lielākajām Eiropas politikām, saņemot gandrīz pusi no visa Eiropas Savienības budžeta.

 


 
 
© WWF Sweden
Eitrofikācija Baltijas jūrā.
© WWF Sweden

Galvenais iemesls jūras aizaugšanai ir pārmērīga barības vielu – fosfora un slāpekļa – noplūde gadījumos, kad lauksaimnieciskā darbība netiek praktizēta atbildīgi. 

Risinājumi

Daudzi lauksaimnieki Baltijas jūras reģionā var un vēlas pielietot labāku un atbildīgāku lauksaimniecības praksi, bet sistēma, kas šobrīd valda Eiropā, nereti neļauj labajai praksei attīstīties. To izkonkurē industriālā lauksaimniecība ar zemiem vides standartiem un lielām subsīdijām.
 
© Aija Krodere
Vija un Juris Cīruļi, Konkursa "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā" laureāti
© Aija Krodere
KONKURSS "GADA LAUKSAIMNIEKS BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ"
Konkursa mērķis ir izcelt labas un Baltijas jūrai draudzīgas lauksaimniecības prakses piemērus, veicināt zināšanu un informācijas apriti starp Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī sniegt pozitīvus, iedvesmojošus un inovatīvus praktiskos piemērus, lai veicinātu iespējami plašu ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses izplatību.

Konkursa gaitā katrā no Baltijas jūras reģiona valstīm žūrija izvirza finālistu, kurš pārstāv valsti reģionālā līmenī un pretendē uz naudas balvu 10 000 eiro un titulu „Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā”.

Uzzini vairāk!
 
© Baiba Ozoliņa
© Baiba Ozoliņa