Es varu apturēt eitrofikāciju! | WWF Latvia

Es varu apturēt eitrofikāciju! rel=
Izmēri savu ietekmi uz Baltijas jūru ar Pasaules Dabas Fonda kalkulatoru
© CUBE
Tapis īpašs kalkulators, kas mēra ietekmi uz Baltijas jūru!
Pasaules Dabas Fonds kopā ar partneriem – Valsts izglītības satura centru, Lietuvas un Igaunijas dabas fondu, kā arī MTT – zinātnisko institūtu Somijā, īstenojis Nordplus Horizontal atbalstītu projektu, interaktīva rīka “Es varu apturēt eitrofikāciju!” izstrādi.

Izstrādātais rīks pieejams Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas iedzīvotājiem šeit.

Projektā sadarbojās Baltijas un Ziemeļvalstis, lai radītu inovatīvu un interaktīvu mācību līdzekli, kas aprēķina un demonstrē katra individuālo ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu. Paredzēts, ka rīks palielinās izpratni un tuvāk attīstīs personīgākas asociācijas ar Baltijas jūras eitrofikācijas problēmu, sniedzot iespēju uzzināt, kuras no ikdienas darbībām atstāj būtiskāko ietekmi uz jūras vidi.

Šī ir inovatīva un eksperimentāla metode, kura parāda individuālo ietekme uz ekosistēmu un līdz šim nav bijusi izstrādāta Baltijas jūras reģionā.

Pirmā tikšanās projekta partneriem notika 2014. gada 15. oktobrī, Helsinkos. Tika pārrunāta turpmākā sadarbība un mērķi, lai panāktu vēlamo rezultātu. Projekta laikā notika divi semināri skolotājiem un tika organizēta divu dienu tikšanās Lietuvas, Igaunijas un Latvijas brīvprātīgajiem, kuras laikā tika apgūta kalkulatora izveides metodika, stiprināta sadarbība, kā arī plānoti pasākumi kalkulatora prezentēšanai dažādām auditorijām. Vairāk par tikšanos iespējams uzzināt šeit.

Pētījumi rāda, ka Baltijas jūras stāvoklis joprojām ir kritisks - 70000 km2 jeb aptuveni sestā daļa jūras mirst. Tā ir milzīga jūras teritorija, kur skābekļa trūkuma dēļ praktiski nav iespējama dzīvība. HELCOM dati liecina, ka jūrā ieplūst pārāk daudz organiskā piesārņojuma, kas izraisa jūras aizaugšanu, jeb eitrofikāciju.

Iniciatīva saņēmusi līdzfinansējumu no Nordplus Horizontal. Vairāk par Nordplus atbalstītiem projektiem iespējams uzzināt šeit.
 

Projekta partneri

Pasaules Dabas Fonds
Valsts izglītības satura centrs
Lietuvas dabas fonds
Igaunijas dabas fonds
MTT - zinātniskais institūts Somijā

Galvenie uzdevumi

1) Izstrādāt interaktīvu rīku ietekmes uz jūras vidi mērīšanai
2) Izglītot skolotājus un brīvprātīgos par jauno rīku

Projekta kopsavilkums (ENG)

Jautājumi?

Raksti mums: info@pdf.lv
vai zvani 67505640

 

Interactive educational tool “I can stop eutrophication”

70,000 km2 or more than one sixth of the Baltic Sea is dying. It is a huge area of the Baltic Sea where almost nothing can live, because discharge of organic pollution into the sea is too high. Eutrophication of the Baltic Sea is a complex problem that can only be tackled by cross-governmental and cross-sectoral approach – e.g. by providing innovative tools for formal and non-formal education.

Within the framework of the project, partners from Baltic and Nordic states decided to cooperate with each other to create innovative and interactive online teaching tool, which demonstrates (calculates) ones individual pressure on the Baltic Sea ecosystem.

The tool will help people to understand their individual influence on the Baltic Sea, in this way increasing understanding and developing closer, more personal associations with the issue. The planned interactive educational tool “I can stop eutrophication” is an innovative and experimental method of showing individual effects on the ecosystem and hasn't been developed in the Baltic Sea region before.

Partners:
Pasaules Dabas Fonds
Lithuanian Fund for Nature (NGO)
National Centre for Education (Governmental Organization, LV)
Estonian Fund for Nature (NGO)
MTT (Research Centre, FI)
 
The purpose of the project is to protect the Baltic Sea ecosystems, by creating eutrophication footprint calculator - innovative and interactive new teaching tool to interconnect lifestyles with the Baltic Sea ecological problems and provide solutions.

The first meeting of the project partners was held on October 15th, 2014, in Helsinki. Partners discussed future cooperation to achieve the desired results. In June & July, 2015, a workshop for teachers and volunteers was held in Riga, where they were informed on how to use the new tool. Within the framework of the project online tool was prepared. The dissemination in all partner states – Latvia, Lithuania, Estonia and Finland are continuing.
 

Questions?

Contact us! E-mail: info@pdf.lv Tel. +371 67505640