Bioloģiskā daudzveidība | WWF Latvia

Bioloģiskā daudzveidība rel=
Kritala Ķemeru parkā.
© Edīte Husare

Bioloģiskā daudzveidība Tevi ietekmē. Bet kā?

Bioloģiskā daudzveidība uz planētas samazinās.

Bioloģiskā daudzveidība ir resurss, kas ir nepieciešams ikvienam – Tev, Tavai ģimenei, kopienai, valstij un nākošajām paaudzēm. Bioloģiskā daudzveidība ir saikne starp visiem zemes organismiem, kas tos vieno savstarpēji atkarīgā sistēmā, kurā katrai sugai ir sava loma. Tā ir dzīvības tīkls. 

Planētas dabas resursi sastāv no augiem, dzīvniekiem, zemes, ūdens, atmosfēras UN cilvēkiem! Kopā mēs veidojam planētas ekosistēmu, kas nozīmē, ka samazinoties bioloģiskajai daudzveidībai, tiek apdraudēta arī mūsu veselība un iztikas avoti.

Šobrīd mēs izmantojam par 25% vairāk dabas resursu kā planēta spēj nodrošināt. Rezultātā tiek ietekmētas un apdraudētas sugas un to dzīvotnes. Cieš arī cilvēki.

Bioloģiskā daudzveidība ir būtiska planētas veselībai un tieši ietekmē mūsu dzīves.

Ikviens no mums ir atkarīgs no dabas, jo tā nodrošina cilvēkus ar neskaitāmiem labumiem, – vēl vairāk, bioloģiskā daudzveidība nodrošina mūsu spēju izdzīvot, kā arī paaugstina dzīves kvalitāti.

Bioloģiskās daudzveidības “produkti” tiek plaši izmantoti daudzās nozarēs, piemēram, farmācijā, lauksaimniecībā, kosmētikas ražošanā, būvmateriālu un celulozes ražošanā, dārzkopībā, atkritumu apsaimniekošanā. Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apdraud pārtikas krājumus, atpūtas un tūrisma iespējas, kā arī koksnes, medikamentu un enerģijas avotus.

Samazināta bioloģiskā daudzveidība nozīmē, ka miljoniem cilvēku draud nākotne, kurā pārtikas krājumus biežāk apdraud kaitēkļi un slimības un kurā tīrs ūdens ir pieejams neregulāri vai reti. 
 

“Cilvēka veselība ir cieši saistīta ar ekosistēmu veselību, kas nodrošina daudzas mūsu pamatvajadzības.”

Marija Neira, Pasaules Veselības organizācijas Cilvēka apkārtējās vides aizsardzības nodaļas vadītāja

Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu veselība ir pamats cilvēku veselībai, drošībai un labklājībai. Mūsu dzīvesveids šobrīd apdraud bioloģisko daudzveidību un - pakārtoti - arī ekosistēmu piedāvātos pakalpojumus, no kuriem mēs šobrīd esam atkarīgi. 

 

Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonds

Definīcija

Bioloģiskā daudzveidība jeb dzīvās dabas daudzveidība ir visu dzīvo būtņu - augu, dzīvnieku, sēņu, mikroorganismu - daudzveidība, to gēnu un ekosistēmu daudzveidība, ko šīs sugas veido uz Zemes.
  • Sugu daudzveidība
  • Ģenētiskā daudzveidība
  • Ekosistēmu daudzveidība
  • Ainavu daudzveidība
 rel=
Lāču daudzveidība. (l-k) Āzijas melnais lācis (Ursus thibetanus) | Briļļainais lācis (Tremarctos ornatus) | Saules lācis (Helarctos malayanus) | Polārais lācis (Ursus maritimus) | Lielā panda (Ailuropoda melanoleuca)
© (l-k) Y.-J. REY-MILLET | Edward PARKER | Terry DOMICO | Fritz PÖLKING | Michel GUNTHER