PDF turpina turēt roku uz dabas daudzveidības pulsa mežā | WWF Latvia

PDF turpina turēt roku uz dabas daudzveidības pulsa mežāPublicēts 20 jūlijs 2018   |  
Jaukts priežu mežs Igaunijā.
© Mauri Rautkari / WWF
Paralēli līdzdalībai mežu apsaimniekošanas normatīvo aktu izstrādē, viena no ļoti būtiskām vides interešu aizstāvības izpausmēm ir aktīva dalība FSC® (Forest Stewardship Council, tulkojumā Meža uzraudzības padome) Nacionālā meža uzraudzības standarta sagatavošanā.

FSC sertifikācijas sistēma ir izveidota, lai veicinātu vidi saudzējošu, sociāli taisnīgu un ekonomiski dzīvotspējīgu mežu apsaimniekošanu, nosakot meža apsaimniekošanas standarta principus un kritērijus. FSC sertifikācijas uzdevumi ir uzlabot meža apsaimniekošanu un apmierināt pircēju vajadzības pēc produktiem, kuru izcelsmes vietā ir ievērotas vides un sociālās prasības.

Pasaules Dabas Fonda (PDF) darbības mērķis ir veicināt labas mežsaimniecības prakses attīstību, kur līdztekus ekonomiskām vajadzībām patiesi ikdienā būtu ietvertas dabas daudzveidības un sociālās intereses, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu un palielināšanu nākotnē. PDF, nodrošinot regulāru un aktīvu līdzdalību FSC Nacionālā meža uzraudzības standarta sagatavošanā sēdēs, uzturēs stingras prasības dabas daudzveidības saglabāšanai Latvijas mežos.

PDF direktors un Mežu programmas vadītājs Jānis Rozītis akcentē: “Globālie izaicinājumi dabas resursu apsaimniekošanā ir mainījušies pēdējās desmitgadēs. Taču mežu nozarē Latvijā ir ļoti dažādi viedokļi un izpratne par draudzīgu attieksmi pret mežu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu kopumā, tostarp arī FSC meža apsaimniekošanas sertifikācijas sistēmas ietvaros. Meža apsaimniekošanas sertifikācija nav pašmērķis. Sagaidāmas lēnas un sarežģītas diskusijas, rūpīga Pasaules dabas fonda līdzdalība FSC Nacionālā meža uzraudzības standarta izstrādē vides un sociālo jautājumu aizstāvībai Latvijas mežu apsaimniekošanā.”


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild Pasaules Dabas fonds. 
 
Jaukts priežu mežs Igaunijā.
© Mauri Rautkari / WWF Palielināt

komentāri

blog comments powered by Disqus