Meža programma | WWF Latvia

Meža programma rel=
Pasaules Dabas Fonda mērķis ir apturēt un novērst meža degradāciju.
© Edīte Husare
Programmas mērķis: apturēt un novērst meža degradāciju, noplicinošu meža resursu apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijā.

Meža programmas darbības virzieni

Dabas resursu saglabāšana

 • Bioloģiskā daudzveidība un ekoloģiskie procesi meža apsaimniekošanā
 • Ekoloģiski pamatotu aizsargājamo teritoriju tīkls

Resursu pārvalde

 • Starptautiska un nacionāla vides aizsardzības un meža politika, stratēģijas, programmas, likumdošana
 • Latvijas FSC mežsaimniecības standarts

Efektīvs resursu izlietojums

 • Nenoplicinoša meža apsaimniekošana/FSC sertifikācija
 • Caurspīdīga koksnes resursu ieguve un tirdzniecība
 • Korporatīvās attiecības
 • Patēriņš

Meža programma Latvijā

Aizsargājamās teritorijas

Uzdevums: sekmēt ekoloģiski pamatotas aizsargājamo teritoriju sistēmas izveidi un apsaimniekošanu.
 • Diskusiju materiāli
 

Nenoplicinoša meža apsaimniekošana

Uzdevums: veicināt nenoplicinošas meža apsaimniekošanas paņēmienu pielietošanu.
 • Demonstrāciju projekti
 • Likumdošanas normatīvās bāzes uzlabošana
 • FSC sertifikācijas standarta izstrāde
 • Diskusiju materiāli
 

Biznesa sektors

Uzdevums: sekmēt godīgu un caurspīdīgu biznesa attīstību meža sektorā
 • FSC meža un piegādes ķēdes sertifikācijas veicināšana
 • Pētījumi par nelegālu koksnes resursu ieguvi
 • Dialogs ar biznesa sektoru, valstiskām institūcijām
 • Partnerattiecības
 

Sabiedrība

Uzdevums: mainīt sabiedrībā attieksmi un rīcību par videi draudzīgu meža resursu apsaimniekošanu un dabas aizsardzību.
 • Stipendijas
 • Izstādes
 • Apmācības kursi, lekcijas
 • Partnerattiecības
Saziņai
Jānis Rozītis
Tel. 67505640
E-pasts: jrozitis@pdf.lv

Atšķirot Latvijas Sarkano grāmatu, lielākā daļa tur iekļauto meža dzīvnieku un augu sugas ir tieši atkarīgas no apstākļiem, kurus esam izmainījuši.

Mūsdienās nepietiek vairs tikai ar atsevišķu teritoriju, dižkoku, atsevišķu augu vai dzīvnieku sugu aizsardzību, tas jāattiecina  uz visu mežu apsaimniekošanu, protams saskaņojot ar cilvēkam nepieciešamām saimnieciskajām interesēm.

Uģis Rotbergs

Atbalsti ziedojot

 • Tavs ziedojums palīdz mums turpināt darbu.