130 organizācijas aicina pieņemt zinātnē balstītus zaļo finanšu nosacījumus | WWF Latvia

130 organizācijas aicina pieņemt zinātnē balstītus zaļo finanšu nosacījumusPublicēts 15 decembris 2020   |  
#StopFakeGreen
© WWF EPO
130 NVO un eksperti pauž bažas par ES zaļo finanšu nosacījumiem - “taksonomiju” - un aicina lēmumu pieņēmējus tos balstīt zinātnē. Detalizētā kopīgā paziņojumā organizācijas analizē desmit prioritārās jomas, kas ir pašreizējā Eiropas Komisijas taksonomijas priekšlikumā.

Priekšlikums aptver jomas, kuras šobrīd nosacījumos klasificētas kā “ilgtspējīgas” to klimata ietekmes ziņā. Šīs desmit jomas ietver no fosilā kurināmā izmantošanas, bioenerģijas un hidroenerģijas ražošanas līdz mājlopu audzēšanas un ūdeņradim. Vairākās no jomām Eiropas Komisija ir ignorējusi arī pašas taksonomijas tehnisko ekspertu grupas zinātniskos ieteikumus.

Parakstītāji atzinīgi novērtē, ka Eiropas Komisija pamatoti ir noteikusi limitu elektrostaciju CO2 emisijām, kas nozīmē izslēgt fosilo kurināmo kā “ilgtspējīgu”. Šī robeža ir izšķiroša taksonomijas integritātei, un ik pēc pieciem gadiem tā jāpastiprina, kā ierosinājusi tehnisko ekspertu grupa, lai ES sasniegtu klimata neitralitātes mērķi. 123 zinātnieki atbalstīja šo pakāpenisko sliekšņa pastiprināšanu pagājušajā nedēļā atklātā vēstulē Eiropas Komisijas prezidentei Urzulai fon der Leienai.

Tomēr Eiropas Komisijas taksonomijas priekšlikuma bioenerģijas daļa ir nepietiekama. Pamatojoties uz ar trūkumiem vērtējamo Atjaunojamo energoresursu direktīvu, tas ļautu dažādu mežu koksni sadedzināt enerģijas iegūšanai un uzskatīt to par ilgtspējīgu darbību. Šāda nostāja ir pretrunā ar zinātniskajiem pētījumiem un pašas Eiropas Komisijas iepriekšējam ietekmes novērtējumam uz bioenerģiju.

Attiecībā uz hidroenerģiju Eiropas Komisijas priekšlikums neatbilst tehnisko ekspertu grupas ieteikumiem un ļauj mazo hidroelektrostaciju būvniecību klasificēt kā “ilgtspējīgas” investīcijas. Mazajām hidroelektrostacijām ir liela negatīva ietekme uz saldūdens bioloģisko daudzveidību un to ieguldījums enerģijas ziņā ir mazs, kā to norādījušas 150 NVO.

Desmit NVO izvirzītās jomas ir:
Fosilais kurināmais, atkritumu sadedzināšana - darbības, kuras tika pamatoti izslēgtas un kuras nevajadzētu atkārtoti iekļaut taksonomijā
Bioenerģija, hidroenerģija, mežsaimniecība, iekšzemes ūdens transports, biodegvielas un biogāzes izmantošana transportā, ūdeņradis - darbības jāuzlabo ar stingrākiem kritērijiem
Jūras un piekrastes ūdens transports, lopkopība - darbības, kas jāizslēdz no ES taksonomijas

Pilns ziņojums ir pieejams šeit.

komentāri

blog comments powered by Disqus