Karpa | WWF Latvia

Karpa rel=
Karpa
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Lat. Cyprinus carpio
Eng. Common carp

Karpas Eiropā tiek plaši audzētas jau kopš viduslaikiem, Latvijas teritorijā tās ievestas 13. gs. Sastopama arī dabiskos ūdeņos, kur nonāk mākslīgas ielaišanas rezultātā un izbēgot no dīķsaimniecībām. Karpām piemēroti tekoši un stāvoši, labi sasilstoši ūdeņi ar dūņainu grunti. To garums sasniedz līdz 90 cm, svars reti pārsniedz 20 kg. Dabiskā vidē Latvijā vairojas retos gadījumos.

REKOMENDĀCIJA

Droši lietojiet uzturā karpas, tā ir visbiežāk audzētā zivju suga Latvijā.