Mintajs / Aļaskas pollaks | WWF Latvia

Mintajs / Aļaskas pollaks rel=
Rūpnīcas strādnieks pārbauda mintaju (Theragra chalcogramma) lomu Unisea Pollack rūpnīcā, Aļaskā, ASV.
© Kevin Schafer / WWF
Lat. Theragra chalcogramma
De. Alaska Seelachs
En. Alaska pollock

 
Mencu dzimtas zivs, kas vairojas seklos ūdeņos – līdz 200 m dziļumam. Dienas laikā tai nepieciešama migrācija starp piegrunts ūdeņiem un ūdens virsējiem slāņiem, kur tā medī sīkākas zivis un bezmugurkaulniekus.

Mintajs ir salīdzinoši ātri augoša zivs, kas dabiski spēj nodzīvot līdz 17 gadu vecumam. Mintajs ir viena no rūpnieciski visnozīmīgākajām zivju sugām pasaulē. Visvairāk tie tiek iegūti Japānā, Korejā, ASV un Krievijā. Šīs zivis tiek zvejotas ar traļiem.

Mintaju mātītes ikru dēļ bieži tiek zvejotas nārsta laikā. Gaļa tiek lietota zivju pirkstiņu, krabju nūjiņu un ātro uzkodu pagatavošanai.

IZPLATĪBA

Tās ir izplatītas un tiek zvejotas Klusā okeāna ziemeļu daļā.
 

RESURSU STĀVOKLIS

Tikai Klusā okeāna ziemeļos mintaju resursi ir stabili. Daļai no šī reģiona zvejniecības uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mintaju zveju, ir piešķirts MSC sertifikāts, kas norāda, ka zveja tiek veikta atbildīgi, domājot par zivju resursiem nākotnē.
 

REKOMENDĀCIJA

Neizvēlieties mintaju, kas nozvejots Beringa jūras vidus un austrumdaļā.

 

REKOMENDĀCIJA

Rūpīgi padomājiet, pirms izvēlaties mintaju, kas nozvejots Ohotskas jūrā vai Beringa jūras rietumos, kur to resursu stāvoklis nav zināms, bet resursu pārvalde nepilnīgu un pretrunīgu datu dēļ nav iespējama.