Plekste jeb bute | WWF Latvia

Plekste jeb buteLat. Platichthys flesus
 
Pleksti sauc arī par buti. Tās dzīvo piekrastes gruntsūdeņos līdz 250 m dziļumam. Plekstes ir aktīvas naktī, tās barojas ar vēžveidīgajiem, daudzsartārpiem un mazām gliemenēm. Plekstes zvejo ar traļiem, velkamajiem vadiem vai tīkliem. Minimālais nozvejas izmērs Latvijas ūdeņos ir 21cm.
 

REKOMENDĀCIJA

Ja izvēlaties buti, izvēlēties tādu, kas nozvejota ar tīkliem Skagerakā vai ar velkamajiem vadiem vai traļiem Baltijas jūrā vai Rīgas līcī un ir lielāka par 21 cm

 

REKOMENDĀCIJA

Nepērciet buti, kas nozvejota ar traļiem Skagerakā, Kategatā un Ziemeļjūrā vai Latvijas piekrastē un ir mazāka par 21 cm.