Plekste jeb bute | WWF Latvia

Plekste jeb bute rel=
Plekste jeb bute
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Lat. Platichthys flesus
Eng. Flounder

 
Pleksti sauc arī par buti. Tās dzīvo piekrastes ūdeņos un var atrasties līdz 100 m dziļumam. Plekstes ir aktīvas naktī, tās barojas ar vēžveidīgajiem, daudzsartārpiem un mazām gliemenēm. Plekstes zvejo ar traļiem, velkamajiem vadiem vai tīkliem. Minimālais nozvejas izmērs Latvijas ūdeņos ir 21cm.
 

REKOMENDĀCIJA

Padomājiet pirms izvēlieties buti, kas nozvejota ar velkamajiem vadiem vai traļiem
Baltijas jūras ziemeļu daļā (ieskaitot Somu līci), Gotlandes rietumu daļā vai Rīgas līcī un ir lielāka par 21 cm, ka arī, ja nozvejota ar tīkliem Skagerakā vai Kategatā.

 

REKOMENDĀCIJA

Nepērciet buti, kas nozvejota ar traļiem Baltijas jūras dienvidu daļā, Skagerakā, Kategatā un Ziemeļjūrā, kā arī, ja nozvejota Latvijas piekrastē un ir mazāka par 21 cm.