Plekste jeb bute | WWF Latvia

Plekste jeb bute rel=
Plekste jeb bute
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Lat. Platichthys flesus
Eng. Europen flounder

Pleksti mēdz saukt arī par buti. Tās dzīvo Atlantijas okeāna austrumu piekrastes ūdeņos, līdz 100 m dziļumam.  Plekstes ir aktīvas naktī, tās barojas ar vēžveidīgajiem, daudzsartārpiem, mazām gliemenēm un sīkām zivtiņām. Minimālais nozvejas izmērs Latvijas ūdeņos ir 21cm.

 

ĒDIET UZ VESELĪBU!

Izvēlieties butes, kas nozvejotas ar velkamajiem vadiem Latvijas piekrastē. Ja nozvejota ar murdiem vai tīkliem Igaunijas piekrastē. 


UZMANĪGI!

Padomājiet pirms izvēlieties buti, kas nozvejota ar žaunu tīkliem pie Dānijas. 
 

NEĒDIET!

Nepērciet buti, kas nozvejota ar traļiem vai žaunu tīkliem Baltijas jūras rietumu daļā, Skagerakā, Kategatā un Ziemeļjūrā.