Salaka | WWF Latvia

Salaka rel=
Salaka
© www.latvijasdaba.lv
Lat. Osmerus eperlanus
Eng. Smelt

Salaka ir vismazākā lašveidīgo zivju suga Latvijā, sastopama jūras un saldūdens forma. Salakas parasti dzīvo baros un pārtiek no sīkām zivīm, vēžveidīgajiem un piegrunts bezmugurkaulniekiem. Saldūdens forma Latvijā sastopama tikai dažos dziļūdens ezeros. Rūpnieciski zvejota suga, kā arī populāra makšķernieku vidū.

ĒDIET UZ VESELĪBU!

Droši lietojiet uzturā salakas, ja tās nozvejotas Latvijas iekšējos ūdeņos, jūras piekrastē vai Rīgas līča ūdeņos. Ja nozvejota ar tīkliem Igaunijā.