Salate | WWF Latvia

Salate rel=
Salate
© www.latvijasdaba.lv
Lat. Aspius aspius
Eng. Asp

Salate tiek saukta arī par meža vimbu. Minimālā lomā paturamā izmēra ierobežojums ir 45 cm, taču tā var sasniegt 80 cm un vairāk. Migrācijas attālums var sasniegt pat 300 km. Baros pulcējas nārsta laikā, pavasarī. Latvijā galvenokārt sastopama lielajās upēs, kuru straujtecēs atrodamas meža vimbu nārsta vietas.
UZMANĪGI!

Padomājiet pirms iegādājaties salates, jo to populācijas negatīvi ietekmē dzīves vides apstākļu izmaiņas (nārsta vietu aizaugšana u.c.). Akvakultūrā Latvijā netiek audzēta.

NEĒDIET!

Neizvēlieties salates, kas mazākas par 45 cm.