Saldūdens vēži | WWF Latvia

Saldūdens vēži rel=
Saldūdens vēzis (Astacus astacus)
© Scandinavian Fishing Year Book – scandposters.com
Lat. Astacus astacus (platspīļu upesvēzis), Astacus leptodactylus (šaurspīļu upesvēzis), Orconectes limosus (dzeloņvaigu vēzis, Pacifastacus leniusculus (signālvēzis).
Eng. Crayfish

Saldūdens vēži dzīvo daudzos Latvijas ezeros un upēs. Tie labi jūtas tīros ūdeņos, kur uz grunts atrodamas slēptuves – siekstas, alas, akmeņi. Vēži ir visēdāji – barojas ar augu, dzīvnieku atliekām, kā arī grunts bezmugurkaulniekiem. Latvijā vienīgi platspīļu vēzis uzskatāms par vietējo sugu. Šaurspīļu vēzis pie mums sastopams jau tik sen, ka arī bieži tiek pieskaitīts vietējai faunai. Savukārt dzeloņvaigu vēzis un signālvēzis ir ienācēji no Ziemeļamerikas. Abas introducētās sugas, it īpaši signālvēzis, apdraud vietējās vēžu populācijas. Tie pārnēsā vēžu mēri, kas ir platspīļu vēzim nāvējoša slimība, un ūdenstilpēs, kur ieviešas signālvēzis, platspīļu vēža populācijas bieži iznīkst pilnībā.

Latvijā platspīļu un šaurspīļu vēžu minimālais nozvejas garums ir 10 cm, introducēto vēžu 8 cm. Latvijā notiek arī vēžu pavairošana akvakultūras saimniecībās.
ĒDIET UZ VESELĪBU!
Droši lietojiet uzturā vēžus, kas tiek Latvijā audzēti akvakultūras saimniecībās, signālvēžus, kas ķerti Latvijā, kā arī saldūdens vēžus, kas noķerti ar murdiem Spānijā un Francijā vai audzēti ASV. 

UZMANĪGI!
Padomājiet pirms iegādājaties vēžus, kas noķerti Latvijā savvaļā (platspīļu un šaurspīļu vēži), kā arī ja noķerti ar murdiem Igaunijā. Audzēti saldūdens vēži, kas ievesti no Ķīnas un Turcijas.

NEĒDIET!
Nepērciet platspīļu un šaurspīļu vēžus mazākus par 10 cm. Ja noķerti Zviedrijā.