Saldūdens vēži | WWF Latvia

Saldūdens vēžiLat. Astacus astacus (platspīļu vēzis), Astacus leptodactylus (šaurspīļu vēzis), Pacifastacus sp, Procambrius clarkii (tas pie mums vēl nav), Pacifastacus leniusculus (signālvēzis)
 
 
Saldūdens vēži dzīvo ezeros un plūstošās straumēs. Tie labi jūtas akmeņainās gultnēs, kur atrodamas daudzas mazas slēptuves. Latvijā vietējām platspīļu vēžu populācijām konkurenci veido no Ziemeļamerikas ievestais signālvēzis, Domājams, ka arī šaurspīļu vēzis Latvijā ir introducēts. Saldūdens vēžus jūtami apdraud arī t.s. „vēžu mēris”. Tos izplata signālvēži, kas ir hroniski šīs slimības pārnēsātāji. Baseinos, kur signālvēzis apdraud vietējās vēžu populācijas, to zvejai tiek izsniegtas papildus atļaujas, piemēram, Salacā. Latvijā platspīļu un šaurspīļu vēžu minimālais zvejas garums ir 10 cm. Turklāt Latvijā notiek arī vēžu pavairošana akvakultūras saimniecībās. 
REKOMENDĀCIJA
Droši lietojiet uzturā vēžus, kas tiek Latvijā audzēti akvakultūras saimniecībās, signālvēžus, kas ķerti Latvijā, kā arī saldūdens vēžus, kas noķerti ar murdiem Spānijā vai audzēti ASV. 

REKOMENDĀCIJA
Padomājiet pirms iegādājaties vēžus, kas noķerti Latvijā savvaļā (platspīļu un šaurspīļu vēži), kā arī audzētos saldūdens vēžus, kas ievesti no Ķīnas un Turcijas.

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet platspīļu un šaurspīļu vēžus mazākus par 10 cm.