Sarkanā plekste | WWF Latvia

Sarkanā plekste rel=
Sarkanā plekste
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Lat. Glyptocephalus cynoglossus
Eng. Righteye flounder

 

Sarkanā plekste bieži vien tiek tirgota kā „jūras mēle” vai „mēle”. Tā kā šo zivju resursu apsaimniekošana ir slikta un to nozveja ir ievērojami palielinājusies, ir jābūt uzmanīgam, tās iegādājoties. Tā uzturas smilšainās un mālainās gultnēs 50 – 1000 m dziļumā. Barību galvenokārt veido ūdens bezmugurkaulnieki. Tās visbiežāk tiek zvejotas ar traļiem un vadiem.
REKOMENDĀCIJA
Padomājiet pirms iegādājaties sarkano pleksti, kas nozvejota pie Islandes vai ar tīkliem vai velkamajiem vadiem Kategatā, Skagerakā vai Norveģu jūrā.

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet šīs sugas pārstāves, jo to resursi tiek intensīvi zvejoti.