Sarkanā plekste | WWF Latvia

Sarkanā pleksteLat. Glyptocephalus cynoglossus
 

Sarkanā plekste bieži vien tiek tirgota kā „jūras mēle” vai „mēle”. Tā kā šo zivju resursu apsaimniekošana ir slikta un to nozveja ir ievērojami palielinājusies, ir jābūt uzmanīgam, tās iegādājoties. Tā uzturas smilšainās un mālainās gultnēs 50 – 1000 m dziļumā. Barību galvenokārt veido ūdens bezmugurkaulnieki. Tās visbiežāk tiek zvejotas ar traļiem un vadiem.
REKOMENDĀCIJA
Padomājiet pirms iegādājaties sarkano pleksti, kas nozvejota pie Islandes. 

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet šīs sugas pārstāves, jo to resursi tiek intensīvi zvejoti. 
Izņēmumu skati dzeltenajā laukumā.