Sarkanā plekste | WWF Latvia

Sarkanā plekste rel=
Sarkanā plekste
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Lat. Glyptocephalus cynoglossus
Eng. Witch flounder

Tā uzturas uz smilšainām un mālainām gultnēm, 50 – 1000 m dziļumā. Barību galvenokārt veido ūdens bezmugurkaulnieki. Apdzīvo Atlantijas okeāna ziemeļu daļu.
REKOMENDĀCIJA
Padomājiet pirms iegādājaties sarkano pleksti, kas nozvejota pie Islandes vai ar tīkliem vai velkamajiem vadiem Kategatā, Skagerakā vai Norveģu jūrā.

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet šīs sugas pārstāves, jo to resursi tiek intensīvi zvejoti.