Sīga un repsis | WWF Latvia

Sīga un repsis rel=
Repsis (Coregonus albula)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Lat. Coregonus lavaretus, Coregonus albula
Eng. Europan whitefish (sīga), Vendace (repsis)Sīgas un repši pieder lašveidīgo zivju grupai. Šo zivju grupu veido daudz dažādu sugu un pasugu, kurus ir grūti atšķirt, sarežģījot to krājumu novērtēšanu. Šīs zivis sastopamas vairākos Ziemeļeiropas iekšējos ezeros un Baltijas jūrā. Latvijā repša dabīgās populācijas ir vairākos Vidzemes un Latgales ezeros. Savukārt sīga ir vairākkārt ielaista atsevišķos ezeros, bet populācijas izveidošanās nav konstatēta. Tās zvejo ar traļiem un tīkliem. Sīgas un repša ikri Skandināvijā tiek uzskatīti par īstu delikatesi. Sīgas parasti izaug līdz 40 -50 cm garumam. Repsis ir  mazāks, ap 20 cm garš. Repša minimālais nozvejas garums Latvijas ezeros ir 16cm, bet sīgas minimālais nozvejas izmērs jūrā ir 35 cm un ezeros – 30cm.
REKOMENDĀCIJA
Padomājiet pirms iegādājaties sīgas, kas nozvejotas Baltijas jūrā, Botnijas un Rīgas līčos, kā arī repsi, kas nozvejots Latvijas ezeros. 

REKOMENDĀCIJA
Nepērciet sīgu, kas nozvejota Botnijas jūrā, kā arī repsi, kas nosvejots Botnijas līcī vai iekšzemes ūdeņos Skandināvijā.
 
	© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Sīga (Coregonus lavaretus)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon