Sīga un repsis | WWF Latvia

Sīga un repsis rel=
Repsis (Coregonus albula)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Lat. Coregonus lavaretus, Coregonus albula
Eng. European whitefish (sīga), vendace (repsis)

Sīgas un repši pieder lašveidīgo zivju kārtai. Šīs aukstu ūdeni mīlošās zivis dzīvo Ziemeļeiropas ezeros un Baltijas jūrā. Latvijā repša populācijas sastopamas vairākos Vidzemes un Latgales ezeros. Savukārt sīgai sastopamas saldūdens un migrējošas formas – tādas, kas visu mūžu pavada ezeros un tādas, kas dzīvo jūrā, bet upēs ierodas tikai uz nārstu. Saldūdens populācijas izveidojušās tikai dažos Latvijas ezeros. Repsis neizaug lielāks par 20 cm, savukārt sīga sasniedz 70 cm garumu un pat 10 kg svaru.

Sīgas un repša ikri Skandināvijā tiek uzskatīti par delikatesi. Repša minimālais nozvejas garums Latvijas ezeros ir 16 cm, bet sīgas minimālais nozvejas izmērs jūrā ir 35 cm un ezeros – 30 cm.

ĒDIET UZ VESELĪBU!

Ēdiet uz veselību sīgas, kas iegūtas saskaņā ar MSC sertifikātu, kā arī repsi, kas nozvejots ar tīkliem Somijas iekšējos ūdeņos vai Mēlarens ezerā (Zviedrija) vai iegūts saskaņā ar MSC sertifikātu.


UZMANĪGI!
Padomājiet pirms iegādājaties sīgas, kas nozvejotas ar murdiem Baltijas jūrā vai ar tīkliem Zviedrijas teritoriālajos ūdeņos, kā arī repsi, kas nozvejots Latvijas ezeros, ar murdiem vai žaunu tīkliem Peipusa ezerā vai tīkliem Zviedrijas iekšējos ūdeņos vai pie Botnijas līča.

NEĒDIET!
Nepērciet sīgu, kas nozvejota ar žaunu tīkliem Baltijas jūrā, iekšējos ūdeņos Zviedrijā, kā arī repsi, kas nosvejots Lielajos ezeros Ziemeļamerikā.  
 
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon
Sīga (Coregonus lavaretus)
© Scandinavian Fishing Yearbook / WWF-Canon